Rozpočet pro resort školství bude v roce 2024 zhruba o čtyři miliardy vyšší než v letošním roce. Navýšení zohledňuje závazek růstu učitelských platů. Celkový počet učitelů a dalších pedagogických pracovníků v českém vzdělávacím systému by ale do budoucna už růst neměl. Pro rok 2024 se pro resort školství počítá s částkou 269 miliard korun, což je o 1,49 procenta více než v letošním roce. To vše za situace, kdy ekonomika stagnuje a je nutné snížit deficit státního rozpočtu a většina resortů bude pracovat se stejným, nebo dokonce s výrazně nižším rozpočtem.

 

Vláda tak dostála svému závazku, že investice do vzdělávání jsou jednou z jejích priorit. „Přestože návrh rozpočtu původně počítal s daleko nižší částkou, podařilo se během čtyř měsíců vyjednat pro resort školství navýšení této částky, a to o 3,9 miliardy korun ve srovnání s rozpočtem letošního roku. Přesto se i ve školství musí v rámci konsolidačního balíčku hledat úspory,“ říká Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Na platy učitelů bude z rozpočtu v souladu s přijatou novelou zákona o pedagogických pracovních vyčleněna taková částka, aby celková výše finančních prostředků na jejich platy odpovídala v měsíčním průměru na jeden úvazek nejméně 130 procentům průměrné hrubé měsíční mzdy, přičemž platovou základnu bude stejně jako v případě platů ústavních činitelů tvořit výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za předminulý kalendářní rok. Pro rok 2024 se tedy bude vycházet ze skutečnosti roku 2022. Na platy učitelů tak budou mít ředitelé škol v průměru na jednoho učitele přibližně o 2,5 tisíce korun měsíčně víc, a učitelé se tak stanou jedinou státem financovanou skupinou zaměstnanců, které platy v příštím roce porostou. „V době ekonomické stagnace se musíme rozhodnout mezi růstem platů učitelů a dalším navyšováním celkového počtu úvazků ve školství, který za posledních pět let narostl o 30 tisíc. Dosavadní systém financování regionálního školství vedl na některých školách k častému dělení tříd na menší skupiny, což sice znamenalo vyšší komfort pro učitele i žáky, avšak pro udržení tempa růstu platů je za současné ekonomické situace potřeba další navyšování personálních kapacit ve školství omezit. Naším cílem přitom není zvrátit současný stav počtu žáků na učitele, ale zastavit trend jeho poklesu na úrovni, která je udržitelná i v době stabilizace veřejných rozpočtů,” řekl ministr školství Mikuláš Bek.