Nástup na střední školu s sebou nese jednu zásadní povinnost. Studenti, případně jejich rodiče jej musí nahlásit na zdravotní pojišťovnu. Jinak hrozí vysoká pokuta.

Každý žák základní i střední školy je z pohledu zákona státním pojištěncem. Absolvováním deváté třídy nebo získáním maturity a odchodem ze školy tento status končí, stát za dítě přestává pojišťovně hradit zdravotní pojištění. Pokud student pokračuje ve studiu i nadále, je třeba, aby to své zdravotní pojišťovně nahlásil.

Změnu je potřeba doložit do osmi dnů ode dne, kdy se stane dítě studentem. V případě střední školy je to tedy od 1. září, v případě vysoké pak od zapsání na VŠ. Pojišťovně stačí doložit například potvrzením o studiu nebo písemným rozhodnutím o přijetí na vysokou školu.