STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ PROSTĚJOV nabízí absolventům základních škol studijní i učební obory, které jsou na trhu práce v našem regionu velmi žádané.

Studijní obor STAVEBNICTVÍ připravuje technické pracovníky a budoucí podnikatele pro přípravu a realizaci nových staveb i rekonstrukcí. Absolventi ovládají výpočetní techniku potřebnou k tvorbě stavebních projektů a návrhů interiérů, dále jsou připraveni pro obchod se stavebním materiálem, práci na stavebních úřadech a dalších souvisejících činnostech.

Studijní obor STROJÍRENSTVÍ je zaměřený na počítačové systémy a programování. Studenti pracují s programy z oblasti CAD/CAM systémů pro strojírenství a z oblasti výkresové dokumentace a tvorby programů pro CNC techniku. Pro realizaci výstupů školních i vlastních projektů používají studenti technologii 3D tisku na školních 3D tiskárnách.

Studijní obor MECHANIK SEŘIZOVAČ je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, center, linek a jejich příslušenství. Studenti získají dovednosti potřebné k obsluze a programování strojů, vybavených výpočetní technikou a řídicími systémy NC a CNC strojů.

Studijní obor MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ připravuje žáky pro výrobu a montáž strojních součástí, dále pro sestavování, opravování a oživování strojírenských výrobků i NC strojů, diagnostikování a odstraňování poruch na složitých strojích a zařízeních.

U studijního oboru ELEKTROTECHNIKA mají žáci možnost zvolit si zaměření na počítačové systémy nebo na mechatroniku. Mechatronika připravuje odborníky v oblasti měření, diagnostiky, automatizace a programování průmyslových logických automatů. Zaměření počítačové systémy nabízí absolventům uplatnění v oblasti programování a práce s uživatelským softwarem na všech pracovištích, s dominantním používáním výpočetní techniky.

Učební obor OBRÁBĚČ KOVŮ připravuje žáky na práci na běžných obráběcích strojích i CNC zařízeních.

Učební obor STROJNÍ MECHANIK připraví žáky na ruční i strojní výrobu součástí. Součástí studia je svářečský průkaz.

Učební obor NÁSTROJAŘ naučí žáky zhotovovat a opravovat řezné nástroje, vyrábět přípravky a měřidla.

Žáci studijních oborů mají možnost získat jednorázové stipendium z prostředků Olomouckého kraje ve výši 1500 až 3000 Kč. Žákům učebních oborů je stipendium z rozpočtu Olomouckého kraje poskytováno měsíčně ve výši 300 Kč až 500 Kč. Kromě stipendií z rozpočtu Olomouckého kraje mohou žáci učebních oborů strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů a studijních oborů mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, strojírenství a elektrotechnika získat stipendia od firmy Mubea-HZP, s.r.o., ve výši 2000 Kč až 4000 Kč měsíčně, pokud se s firmou smluvně dohodnou.