Střední zdravotnická škola v Prostějově slaví v letošním roce 75. výročí svého založení, ostatně jako všechny školy tohoto druhu v republice. Za tuto dobu prošly školou i později známé celebrity. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se v exkluzivním rozhovoru s ředitelem SZŠ Martinem Mokrošem dozvěděl i to, že škola zaměřuje svoji výuku hned na tři věkové generace! V rámci rozhovoru zaznělo mimo jiné to, že o prostějovskou „zdravku“ je enormní zájem ze strany žáků, kteří by se rádi stali budoucími studenty. Škola přestála v posledních dvou letech velmi těžkou zkoušku během covidové situace, a navíc studenti posledních dvou ročníků pomáhali v nemocnicích i očkovacích a testovacích centrech. Ani na budoucnost ředitel nezapomíná.

 

 * Pane řediteli, škola, v jejímž čele stojíte, letos slaví 75. výročí od založení. Připravujete pro tento rok nějaké speciální akce?

„Přesněji řečeno jde o 75 let zdravotnického školství. Všechny zdravotnické školy v republice to slaví stejně, protože podle tehdejšího zákona byly založeny v roce 1949 v celé zemi. V tomto roce vznikly takzvané sociální školy, později byly přejmenované na zdravotnické. Takže toto výročí slaví všechny školy uvedeného typu. A protože se jedná o půlkulaté výročí, my tady v Prostějově uspořádáme hned několik akcí. Hlavně to budou dny otevřených dveří, kdy pozveme všechny absolventy, kolegy ředitele z okolí, pedagogy, představitele města i kraje, samozřejmě i veřejnost.“

 

* Bylo těch pětasedmdesát let pro prostějovskou Střední zdravotnickou školu úspěšných?

„Myslím, že jsme vychovali celou řadu skvělých pracovníků jak středního zdravotnického personálu, tak i pozdějších lékařek. Málokdo třeba ví, že naší absolventkou byla i herečka Milena Dvorská či bývalá senátorka Božena Sekaninová, nedávná členka prostějovského zastupitelstva Jana Smetanová a další známí lidé. Naši úspěšní studenti pracovali také na klinice ve Philadelphii nebo v nemocnicích v Jižní Africe, Velké Británii, Německu a dalších zemích. Jsme rádi, že jsme vychovali spoustu zajímavých a často i slavných osobností.“

 

* A jaká je současnost „vaší“ školy?

„Když se na naší škole vyučovaly obory zdravotní sestra a dětská sestra, tak absolventky školy hned po maturitě šly do praxe a pomáhaly okamžitě pacientům v nemocnicích, u obvodních lékařů nebo poliklinikách. Dnes vzhledem k nové koncepci, která začala změnou oboru všeobecné sestry na asistenta a v současnosti na praktickou sestru, vznikl problém. Naše absolventky, a dnes už i spousta absolventů, sice mohou ihned po maturitě nastoupit do nemocnic do zaměstnání, mají však bohužel výrazně omezené kompetence. Potom tedy musí studovat dál na vysokých školách nebo alespoň na vyšších odborných školách. Tím pádem je jejich studium o mnoho náročnější. Na druhé straně je pravda, že třeba zdravotnická technika a její vývoj šly v posledních letech hodně dopředu. Mladí se tedy musí naučit pracovat se všemi novými přístroji, tudíž studium bude delší.“

 

* Mnohé nemocnice ale naříkají, že jim chybí střední zdravotnický personál...

„No právě, to je ten paradox. Dříve, když se studovaly jen čtyři roky na středních školách, bylo zdravotních sester v nemocnicích dost. Nyní je studium podstatně delší a v českém zdravotnictví bude co nevidět chybět na dvanáct tisíc sester...“

 

* Je o studium na Střední zdravotnické škole v Prostějově zájem mezi mladými lidmi?

„Zájem je v těchto letech obrovský. Paradoxně se navýšil v covidovém období, kdy řada našich studentek či studentů čtvrtých ročníků stála v první linii boje proti této nákaze a pomáhala v nemocnicích, očkovacích nebo testovacích centrech a podobně. Klobouk dolů před nimi, museli zvládnout on-line výuku, a navíc dvanáctihodinové směny v nemocnici! Později se k pomoci přidali dobrovolně i studenti třetích ročníků naší školy. Této nezištnosti si pochopitelně všímala i široká veřejnost. A právě v této době jsme zaznamenali enormní nárůst přihlášek ke studiu.“

 

* Pořád tedy platí, že se ke studiu hlásí více děvčat a chlapců, než můžete přijmout?

„Je to tak, každoročně u přijímacích zkoušek zaznamenáváme převis jedna ku dvěma až jedna ku třem.“

 

* Podle informací Večerníku budete ale v letošním roce otvírat o jednu třídu navíc oproti plánu. Je tomu tak?

„Existuje plán Ministerstva zdravotnictví České republiky, aby všechny zdravotnické školy v zemi navyšovaly počet tříd. Podle aktuálních zpráv totiž bude chybět dvanáct tisíc zdravotních sester či bratrů. Jednali jsme o tom v minulých dnech se zřizovatelem a dle aktuální situace se bude navyšovat počet žáků v budoucím prvním ročníku ze 30 na 32.“

 

* Máte na to dostatečnou kapacitu?

„Tak v první řadě budeme chtít požádat město Prostějov jako majitele budovy o jisté technické úpravy místností. A jelikož pan primátor Jura je zároveň členem naší školské rady, mohlo by toto jednání být úspěšné.“

 

* Kromě výuky zajišťujete na škole i kurzy sanitářů, že?

„Je to tak, těchto kurzů se zúčastňují již dospělí lidé. Je to vždy pro třicet frekventantů, kteří se přihlásí. Tyto kurzy pořádáme ve spolupráci s Nemocnicí Agel Prostějov a je o ně enormní zájem. Už jsme uspořádali dva takové kurzy, takže se nám podařilo ‚vypustit‘ do světa již padesát devět nových sanitářů. Jsme první školou v kraji, která tyto kurzy pořádá. Navíc organizujeme kurzy pro seniory za podpory města, se kterými řešíme problematiku zdraví a zdravého způsobu života. Těchto kurzů pro zástupce naší nejstarší generace jsme uspořádali již osmnáct. Dá se tedy směle říct, že naše škola se zaměřuje na tři věkové generace.“

 

* Dovolte poslední otázku. Jak vidíte budoucnost Střední zdravotnické školy Prostějov?

„Vzhledem k tomu, že zdraví a život člověka jsou vždy prioritní otázkou pro každého, budoucnost naší školy vidím velmi optimisticky. Dokonce existují i plány, aby naše škola jistým způsobem expandovala, ale v tomto ohledu uvidíme, co budoucnost přinese.“