Mimořádný zájem registruje Nemocnice AGEL Prostějov o akreditovaný kurz sanitáře. Původní jarní termín zhatila koronavirová pandemie, nemocnice proto kurz přeložila na podzim. Vychovává si tím vlastní nelékařský zdravotnický personál a umožní lidem z regionu smysluplně se uplatnit na trhu práce. První kurz loni úspěšně absolvovalo 21 účastníků, z toho 8 našlo práci přímo v tamní nemocnici. Ten druhý startuje 15. září a přihlásilo se do něj 36 účastníků.

„Zářijový kurz je již zcela naplněn a to bez jakékoliv propagace. Jde vidět, že lidé mají o tuto práci zájem. Sami nám volali, ptali se, kdy se uskuteční. Chtějí mít jistotu práce a tu na pozici sanitáře mají,“ uvádí Marie Jouklová, hlavní sestra Nemocnice AGEL Prostějov.

Loňský kurz poskytl rekvalifikaci celkem 17 ženám a 4 mužům ve věku 20 – 67 let, kteří přišli z různých profesí například z výroby či hostinské nebo obchodní činnosti. Všichni účastníci si kurz chválili a osm z nich dokonce dostalo práci přímo v Nemocnici AGEL Prostějov. Právě zde získávají kurzisté v přednáškovém sále teoretické základy a následně absolvují cennou praxi na lůžkových odděleních a ambulantních provozech prostějovské nemocnice.

Do kurzu sanitář se mohou přihlásit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Uchazeč musí být očkován proti hepatitidě typu B, případně mít za sebou 2. dávku vakcíny. Kurz poběží od poloviny září po dobu tří měsíců, a to dvakrát týdně.  „Celkem účastníci absolvují 100 hodin teorie a 80 hodin praxe, kdy nabízíme kurzistům velmi dobrou teoretickou přípravu i navazující praxi na lůžkových a ambulantních odděleních Nemocnice AGEL Prostějov, stejně jako na pracovišti patologie, operačních sálech, rehabilitaci, v laboratořích a nemocniční lékárně,“ říká hlavní sestra Nemocnice.

Účastník kurzu zaplatí částku 6 000 korun včetně studijních materiálů. Kvalifikační kurz končí praktickou a teoretickou zkouškou. „Poté obdrží absolvent osvědčení, kterým získal odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře s neomezenou platností. Úspěšné absolventy rádi přivítáme v řadách našich zaměstnanců, pokud to umožní aktuální volná místa. Když splní podmínky nástupu do zaměstnaneckého poměru Nemocnice AGEL Prostějov, nabízíme dokonce vrácení účastnického poplatku,“ zdůrazňuje Marie Jouklová.

Sanitář poskytuje zdravotní péči pacientům pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, denně empaticky přistupuje k pacientům i jejich potřebám. Zvládá pomocné činnosti, jako je například základní ošetřovatelská péče, převoz pacientů na vyšetření i jejich polohování s cílem prevence proleženin, manipulace s technickým vybavením na operačních sálech, dovoz stravy na oddělení i převzetí a ukládání léčiv pro pacienty a spousta dalších činností.

Praktická část závěrečné zkoušky sanitářského kurzu v Nemocnici AGEL Prostějov.