I přes nepříznivý celospolečenský vývoj skončil rozpočet statutárního města Prostějova za rok 2020 v černých číslech, a dokonce rekordním přebytkem přesahujícím 170 milionů korun. Přesto vedení magistrátu vloni odložilo některé stavební investice, dohromady za 25 milionů korun. Podle náměstka primátora Prostějova Jiřího Rozehnala nic takového už letos nehrozí, naopak. Očekává se dokončení akcí za desítky milionů korun.

„Plán investičních akcí pro rok 2021 je plněn zatím podle harmonogramu a schváleného rozpočtu investic pro celý letošní rok. Během letních prázdnin budou realizovány investice týkající se škol, školek či jeslí tak, aby vše bylo ukončeno s příchodem nového školního roku,“ uvedl Jiří Rozehnal, náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Zároveň však potvrdil, že jediná naplánovaná investice byla odložena, a to rozšíření komunikace kolem „rybníčku“ ve Vrahovicích. „Rozhodli jsme se tak z důvodu zajištění dopravní obslužnosti severozápadní části Vrahovic během rekonstrukce ulice Vrahovická, která je financována Olomouckým krajem s naší spoluúčastí. Ta probíhá ve dvou etapách od 1. dubna až do 30. listopadu,“ sdělil Rozehnal.

Podle jeho slov koronavirová krize letošní investiční záměry města neohrozí, významné akce za desítky milionů korun tak mohou směle pokračovat. „Letos půjde o stavbu nové tělocvičny DDM na Vápenici za 33,5 milionu korun, dostavbu multifunkční budovy pro hokejovou mládež vedle zimního stadionu za 90 milionů korun, pokračuje regenerace Sídliště B. Šmerala, kdy letos dokonce stihneme dvě stavební etapy navíc. Dále je to stavba nového sídla pro IRIS na Husově náměstí, rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově, rekonstrukce sociálního zařízení v kině Metro, stavba severního obchvatu, rekonstrukce ulice Vrahovická, rekonstrukce hřiště na Sídlišti Svornosti či rekonstrukce kuchyně Národního domu,“ vypočítal pro stavební investice v Prostějově.

 

 Speciál vychází 31. května jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.