Pandemie virového onemocnění covid-19 přinesla velký psychický tlak na všechny. Strach o vlastní zdraví i zdraví svých blízkých, nejistotu, frustraci z nedostatku podnětů a sociálních kontaktů. Také dlouhodobou izolaci, kdy jsou rodiny nuceny trávit více času pohromadě.

To vše s sebou přineslo vlnu stresu i úzkosti, což se odráží na duševním zdraví všech – děti a teenagery nevyjímaje. Jak vyplývá ze zprávy Rady vlády pro duševní zdraví, v době koronavirové krize stoupl nejen výskyt duševních onemocnění, ale zvýšilo se i riziko sebevražd, depresí a úzkostných poruch. V rámci programu podpory duševního zdraví proto některé zdravotní pojišťovny od letošního roku nabízí všem svým pojištěncům do 18 let příspěvek na vyšetření u klinického psychologa a klinického logopeda.

S jakými problémy se nyní děti a mladiství nejvíce potýkají? Pro mnohé žáky a studenty je například problematická distanční forma výuky, do které se vůbec nezapojilo přes 10 000 dětí. Jejich duševní zdraví i rozvoj tak mohou být do budoucna výrazně ohroženy.

Situace rovněž nahrává zvýšenému výskytu rizikového chování, jako je domácí násilí. V době mimořádných opatření je však takovéto chování mnohem složitější objevit. Obzvlášť velký nápor na psychiku je pak u dětí a teenagerů vyrůstajících v nefunkčních rodinách či problematickém prostředí. Z nich je nyní nemůže vytrhnout ani škola, ani kontakt s kamarády, učiteli a jinými dospělými, jimž by se mohli svěřit a žádat o případnou pomoc.

Jak upozorňuje nejeden psycholog i logoped, dětem chybí sociální kontakty a dlouhodobá absence v kolektivu může mít negativní vliv i na jejich schopnost komunikovat a navazovat kontakty. Obzvlášť dospívající pak potřebují interakci s vrstevníky k tomu, aby si tvořili vlastní identitu, životní postoje, hodnoty a vzory. „Pokud tedy rodiče zaznamenají u svého potomka jakékoliv podezření na úzkosti, deprese, poruchy spánku a další rizikové projevy, neměli by se bát vyhledat odbornou pomoc,“ radí MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová.

 

 Speciál vychází 31. května jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.