Prodělali jste covid? Nebaví vás už neustálé testování? Pak vás čeká alespoň malé ulehčení. Od pondělí 24. května se pro vyléčené prodloužila ochranná lhůta, a to hned o polovinu z 90 na 180 dnů. Uznáno je nově i očkování 21 dnů po první dávce. V obou případech platí, že byste neměli mít problém s umožněním vstupu či poskytnutím služby tam, kde je to vyžadováno. Například při návštěvě kina. 

Prodělané onemocnění covid-19 je jednou z alternativ systému o-t-n (očkování, test, prodělaná nemoc), jimiž se prokazují například zaměstnanci u zaměstnavatele, děti ve škole, klienti v lázních či v ubytovacích službách nebo osoby vracející se ze zahraničí, aby nemuseli podstupovat covidový test, dosud platí po devadesát dnů od prvního pozitivního testu na covid-19.

Od pondělí 24. května se tato lhůta prodlužila na dvojnásobek, tedy 180 dnů. Zároveň je nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na covid-19, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.

 

 Speciál vychází 31. května jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.