Uplynulých patnáct měsíců zanechalo výrazné stopy na životech klientů i provozech sociálních zařízení. Krize způsobená koronavirem přinesla řadu problémů, ale zároveň vyzkoušela nejen fyzickou, ale také psychickou odolnost všech, kteří se starali o uživatele zařízení, především staršího věku. V Centru sociálních služeb v Prostějově došlo během pandemie k úplnému uzavření dvou oddělení, nakažených covidem-19 byly desítky lidí z řad uživatelů, ale i členů personálu. Ředitelka největšího prostějovského sociálního zařízení Helena Vránová v hodnocení hovoří o nejistotě, vyčerpání, ale i strachu.

„Uplynulé období nebylo lehké pro nikoho z nás, máme za sebou měsíce nejistoty, vyčerpání i strachu, kdy jsme byli nuceni ve velmi krátkém čase reagovat na stále se měnící opatření a dělat velmi důležitá rozhodnutí, abychom ochránili naše uživatele a zaměstnance. Za ta nejnáročnější považuji ta, která byla spojena s omezením běžného života našich uživatelů, zejména sociální izolaci uživatelů v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem,“ uvedla Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově.

„Ani naší organizaci se bohužel nákaza covid-19 nevyhnula, ale díky nasazení a vstřícnosti pracovníků jsme vše zvládali poměrně dobře. Velmi si také vážíme pomoci a podpory zřizovatele Olomouckého kraje, který nám v době covidové pandemie zprostředkovával informace, metodické postupy, distribuci ochranných pomůcek, stejně jako spolupráce s hasičským záchranným sborem a krajskou hygienickou stanicí,“ přidává Vránová.

Období pandemie pochopitelně velice těžce nesli sami uživatelé, zejména po psychické stránce.  „Čas, kdy uživatelé nemohli být v osobním kontaktu se svými blízkými, pro ně byl pochopitelně náročný. Ke zmírnění sociální izolace jsme umožňovali telefonáty a videohovory s rodinami, nemožnost konání kulturních akcí a skupinových aktivit jsme nahradili individuálními návštěvami uživatelů v pokojích či procházkami v areálu zařízení,“ ohlédla se za noční můrou ředitelka centra.

Aktuálně jsou ale všechna protiepidemická opatření rozvolňována a tak i život v Centru sociálních služeb v Prostějově se vydal na cestu ze tmy. „V současné době mají uživatelé služeb možnost setkávat se se svými blízkými, zatím však stále za určitých podmínek. Aktuálně jsou nastavena pravidla pro návštěvy, která máme zveřejněna na našich webových stránkách, uživatelé mohou také navštěvovat své příbuzné doma a pobývat mimo zařízení dle svých potřeb bez následných opatření izolace a testování. V souladu s aktuálními nařízeními se pomalu vracíme k běžným aktivitám, na které byli uživatelé zvyklí,“ potvrdila Helena Vránová, která zároveň přiznává, že dlouhá doba pandemie covid-19 je pro ni obrovskou zkušeností. „Poskytování sociálních služeb v době covidové pro nás znamená především velkou zkušenost ať už s řízením organizace v nouzovém stavu, s nutností rychlého rozhodování, či mimořádného pracovního nasazení. V neposlední řadě zjištění, že máme kvalitní a spolehlivý personál, který umí držet pohromadě a semknout se, když je to potřeba,“ uzavřela ředitelka centra.

 

 Speciál vychází 31. května jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.