Málokdo možná ví, že už od 1. října 2017 platí, že na vysvědčeních, výučních listech a diplomech je nově vyznačena zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1 až 8, která ukazuje na stupeň vzdělání absolventa. Týká se to všech absolventů základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří. Jde o úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF).
Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework) je společný evropský referenční rámec, který pomáhá srovnávat a uznávat kvalifikace získané napříč Evropskou unií. Změna vychází z vyhlášky o některých dokladech ve vzdělávání, její součástí jsou i nové formuláře vysvědčení.

Rozdíl mezi vzdělávacími stupni

Podle Národního ústavu pro vzdělávání, který kvalifikační rámec koordinuje, má EQF nejen zlepšit orientaci v úrovních kvalifikací v Evropě, ale rovněž usnadnit studijní a pracovní mobilitu a podpořit celoživotní učení a prostupnost vzdělávání. Rámec kvalifikací má osm úrovní. Kupříkladu úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitním vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole.
Údaj o úrovni kvalifikace dle EQF obsahují i dokumenty takzvaného Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Novinky již v souvislosti s tím, že téměř polovina středních škol dala letos absolventům dodatek k osvědčení, informovaly, že Národní centrum Europass nabízí možnost získat zdarma dodatek k osvědčení i pro absolventy škol, které dodatky žákům nevydávají.
Další dokument, kde je příslušná úroveň kvalifikace podle EQF, je osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.