Zastupitelstvo města Prostějova dalo zelenou akci, která změní podobu i funkčnost veřejného prostranství Husova náměstí (u bývalé základní školy).

 „Půjde nejen o využití takzvané modrozelené infrastruktury (článek zde: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zeptali-jste-se-jak-je-zohlednena-adaptace-na-klimatickou-zmenu.html), ale vznikne zde i kulturní prostor pro studenty střední školy ART ECON, pravděpodobně také venkovní divadelní představení pro Divadlo POINT,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Na akci již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, která zahrnuje jak zpevněné plochy, sadové úpravy, ale také mobiliář jako sedací schody, dřevěnou pergolovou konstrukci, galerii, plťový chodník, molo, stojany na kola a odpadkové koše.

„Součástí úpravy bude také řešení problematiky hospodaření s dešťovou vodou s následným využíváním pro závlahu nového trávníku, květinových záhonů, stromů a požadavek na zřízení nového přípojného místa elektrické energie potřebné pro technologii závlahy, osvětlení venkovní galerie a pro konání kulturních akcí jako vystoupení, výstavy, představení a podobně,“ dodává náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že i zde již byla zpracována projektová dokumentace.

Celkový rozpočet na akci je 3 823 958 korun.

 

 Speciál vychází 21. června jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.