Dlouhá desetiletí místo „zdobil“ plácek s rozbitou asfaltovou plochou, která od sportování spíše odrazovala. Hřiště na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích však během posledního půlroku prošlo zásadní rekonstrukcí a vyrostlo tady nové moderní multifunkční zařízení, které lze Prostějovu závidět!

„Obrátili se na nás členové osadního výboru ve Vrahovicích, že stávající hřiště již nesplňuje potřebné požadavky. Práce na jeho obnově trvaly skoro půl roku. Věříme, že lidé budou spokojeni a nové hřiště se jim bude líbit,“ uvedl primátor František Jura.

„Nové hřiště tvoří zpevněná plocha v podobě polyuretanového povrchu v červené barvě a doplňující plochy ze zámkové dlažby. Sportovní hřiště je oploceno a sportovci mohou využívat basketbalové koše na ocelové konstrukci, chráničky se zavíčkováním pro osazení ocelových sloupků pro nohejbalové a volejbalové sítě,“ popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal. Zhotovitelem stavby byla společnost Sport Construction a město za nové hřiště na Sídlišti Svornosti zaplatilo i s DPH 2 981 667,75 koruny.

 

 Speciál vychází 21. června jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.