Přechod ze základní školy na střední je pro každého dospívajícího jedince zcela zásadním životním krokem. Jedná se o období, ve kterém se dospívající osamostatňuje a rozšiřuje své sociální vztahy. Vedle jiného stylu, tempa výuky a nových předmětů se na scéně objevuje nový kolektiv. Vrstevnické skupiny jsou velmi důležité pro vytvoření vlastní identity jedince. Žáci při přechodu na střední školu jsou vystaveni tlaku ze strany vyučujících i rodičů, učiva je více, je těžší, nároky na žáky jsou vyšší. Požaduje se samostatnost, dospělé a odpovědné chování. Co všechno se tedy může vstupem na střední školu změnit?

 

Studium

Přes rámcové osnovy základních škol i přístup pedagogů se výklad stejné látky liší a důraz je kladen na něco jiného. Zatímco na základní škole už žáci věděli, co přesně může přijít, na střední škole to budou znovu zjišťovat od začátku. Proto je potřeba být trpělivý. Může se třeba projevit i horší prospěch, zvláště u gymnazistů se rodiče často neradi smiřují s tím, že jejich dítě už není nejlepší ve třídě. S jistou dávkou trpělivosti se dá zvládnout nápor nových úkolů. Důležité je zůstat pozitivní a zbytečně se nestresovat.

Nový kolektiv

Jedná se o období, ve kterém se dospívající osamostatňuje a rozšiřuje své sociální vztahy. Na jednu stranu sice dochází k osvobozování od rodičů, na druhou ALE k navazování nových a pro jedince důležitých vztahů s vrstevníky. Drtivá většina škol pořádá hned v prvních školních dnech adaptační kurzy. Podstatou je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny, takže se rozhodně vyplatí vyrazit. Kurz zúčastněným usnadní společný začátek.

Finance

Vaše dítě bylo přijaté, ale co dál? V první řadě si zaslouží ocenění. Je dobré dát mu najevo, že jeho snaha je pro vás důležitá a samozřejmě i výsledek. Vymyslete něco, čím mu uděláte radost. Vezměte ho do restaurace, dejte mu malý dárek či ho vezměte na nákup batohu. Nástup potomka na střední školu v podobě dojíždění, ubytování a stravování sice představuje zásah do rodinného rozpočtu, ale v žádném případě vás nezruinuje. Někteří rodiče dětem prozíravě spoří na studia, jiní se budou muset uskromnit. Ale vzdělání dětí za to stojí.

Doprava

Žáci základních škol byli po dlouhou dobu zvyklí na kratší trasy do školy, než je čekají nyní. Delší čas strávený cestou do školy tak bude znamenat dřívější budíček a nejspíše i delší a zároveň dražší cestu do školy, ať už budete své děti vozit, nebo budou jezdit hromadnou dopravou.

Pokud jste střední školu vybírali zodpovědně, společně s dítětem a zohlednili jste jeho zájmy i schopnosti, vydali jste se tou nejlepší cestou a na minimum snížili „riziko”, že se dítěti ve škole líbit nebude, nezvládne ji a bude z ní muset odejít.

 

Speciální příloha BURZA ŠKOL vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 8. listopadu