Radní dali zelenou novému „Plánu zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2021 - 2022“ a uložili ředitelům příspěvkových organizací města zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov v zimním období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022.

 

Plán zimní údržby zpracovala společnost FCC Prostějov na základě Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov. „Plán zimní údržby je zpracován tak, aby v prvním pořadí důležitosti byly zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská hromadná doprava, včetně hlavních tahů na komunikacích v majetku města. Dále úseky chodníků s velkou frekvencí pohybu obyvatel a zastávky městské hromadné dopravy. Následně budou ve druhém a třetím pořadí důležitosti zprovozněny ostatní komunikace, chodníky, aleje, přechody pro chodce a ostrůvky. U chodníků pořadí důležitosti vychází z potřeb obyvatel k zabezpečení přístupu k zastávkám městské hromadné dopravy, na vlakové a autobusové nádraží, k nemocnici, obchodům a podobně,“ nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který má správu a údržbu majetku města ve své gesci.

Zimní údržbu místních komunikací v Prostějově bude, dle platné smlouvy a legislativy, zabezpečovat společnost FCC Prostějov.

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ II vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 22. listopadu