V polovině října proběhl v nové budově Ekocentra Iris Prostějov Den otevřených dveří, kterým byla prakticky zahájena činnost nové budovy. Slavnostního přestřižení pásky se ujal, spolu s dětmi blízké mateřské školy, primátor Prostějova František Jura a zástupkyně hejtmanství Renata Honzáková, vedoucí oddělení ochrany přírody Odboru životního prostředí Olomouckého kraje. Společně se zástupci vedení města 1. náměstkem primátora Jiří Pospíšilem, náměstky Jiřím Rozehnalem, Miladou Sokolovou si následně areál prohlédli.

„Budova, kde se zabývají především ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny, je vybavena takzvanou modrozelenou infrastrukturou. Ta sem neodmyslitelně patří a já děkuji všem za úspěšné dokončení stavby tohoto místa, které bude sloužit jak těm nejmenším, tak širokému spektru generací,“ nechal se slyšet primátor František Jura.

Vnitřní pracovní prostory Ekocentra nově zahrnují recepci, kanceláře, učebny, knihovnu a sociální zázemí. „Stavba centra je konstrukčně velmi povedená a vlídná k životnímu prostředí. Jde o další dílek do skládačky objektů s takzvanou, již zde zmíněnou, modrozelenou infrastrukturou. Je to směr, kterým se město vydává,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Novostavba vznikla na místě původního objektu, který byl pro nevyhovující technický stav zbourán. Vše je postaveno podle moderních technologií 21. století. „Je zde takzvaná zelená střecha se zavodňovacím systémem, učebny, zahradní nádvoří, kde mohou probíhat venkovní aktivity. Nezapomínáme ani na hospodaření s vodou. Šedé splaškové vody jdou do čističky odpadních vod a po jejich přečištění jsou zaústěny do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití těchto vod v objektu. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací jámy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku a toalety,“ krátce vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

„Mám velikou radost z toho, že organizace, která se zabývá vzděláváním v oblasti ekologie má tuto budovu, která splňuje všechny požadavky modrozelené infrastruktury a nebojí se je využívat,“ uzavřela náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Stavba byla zkolaudována v srpnu 2021, přičemž ve stejném roce byla získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 1 milionu korun, celkové náklady 10 036 730 Kč.

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ II vychází jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí 22. listopadu