Na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově spolu kráčí 120 let tradice ruku v ruce s výbornými výsledky studentů v současnosti. Absolventi GJW, vědomi si své kvalitní studijní přípravy, nastupují na náročné univerzitní obory. 

Na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově spolu kráčí 120 let tradice ruku v ruce s výbornými výsledky studentů v současnosti. Absolventi GJW, vědomi si své kvalitní studijní přípravy, nastupují na náročné univerzitní obory. Sílícím trendem pak je, že absolventi GJW se úspěšně hlásí na zahraniční vysoké školy. Gymnázium Jiřího Wolkera má díky mezinárodní spolupráci (americké programy Fulbright a Rotary Exchange i evropský Erasmus) možnost studentům v průběhu studia zprostředkovat kontakt se zahraničními institucemi, ale také s učiteli i spolužáky ze zahraničí. GJW bude v následujícím školním roce 2021/2022 opět otevírat čtyři třídy. Zájemcům škola nabízí tři studijní obory. Dvě třídy v každém ročníku tvoří Gymnázium osmileté - English for the Future, kde jsou některé předměty vyučovány tzv. kombinovanou formou, tedy česky a anglicky. Jednu třídu každoročně naplní Gymnázium čtyřleté -všeobecné. To představuje klasický čtyřletý obor, od druhého ročníku si studenti volí semináře, které je nejlépe připraví na následné studium na vybraných vysokých školách. A v neposlední řadě je na GJW možno studovat Gymnázium čtyřleté - se sportovní přípravou, tedy obor určený pro talentované sportovce ze všech regionů ČR. Přihlášky na sportovní obor se každoročně odevzdávají jako první - do konce listopadu, na ostatní obory pak v běžném termínu do 1. března 2021.