Celkem 15 kamenů za židovské občany, kteří byli zavražděni v průběhu II. světové války kvůli svému původu, bude uloženo ve čtvrtek 26. května v prostějovských ulicích. Další pak přibydou v měsíci září.

„V letošním roce si připomínáme 80. výročí transportů našich někdejších židovských spoluobčanů. Z více než 1200 bývalých sousedů koncentrační a vyhlazovací tábory přežilo zhruba sto. Kameny zmizelých tak alespoň symbolicky připomenou, že zde tito lidé žili, připomenou kdysi početnou židovskou komunitu,“ uvádí za spolek Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová.

První kameny zmizelých, známé také jako Stolpersteiny, spolek nechal umístit v ulicích města v roce 2019. Tentokrát bude ukládání kamenů spojené ještě s jednou akcí spolku. Uskuteční se také vernisáž výstavy „Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu“, která začne v 17.00 hodin téhož dne v objektu bývalé nové synagogy, nyní kostela Husova sboru. Mottem obou částí akce je Cesta zpět.

„Chceme jednak připomenout tragický osud prostějovských Židů, zároveň však zdůraznit, že záměr nacistů vymazat tuto komunitu z paměti, se naštěstí nezdařil, naopak si připomínáme život, bohatou tvůrčí činnost a přínos židovského obyvatelstva pro Prostějov. Výstavba nové synagogy, která existuje dodnes, byť v přestavěné podobě, byla jedním ze symbolů významu židovské obce v Prostějově,“ přidává Gáborová. O vznik virtuální rekonstrukce se zasloužila Irene Moser, která bude výstavě také přítomna.

 

Harmonogram ukládání kamenů zmizelých:

8:00 – Svatoplukova 29         3 kameny (Liana Beamtová, Pavla Beamtová, František Adámek)

8:30 – Olomoucká 2                          1 kámen (Ruth Weiszová)

9:00 – Vápenice 25                            3 kameny (Mína, Eva a Zdenka Bergerovy)

9:30 – nám. T. G. Masaryka 23         3 kameny (Otto Walter Deutsch, Petr Deutsch, Mirko Engel)

10:00 – nám. Sv. Čecha 2:     3 kameny (Liddi Bandová, Helmut Banda, Pavel Banda)

10:30 – Komenského 6:                     2 kameny (Kateřina Altarová, Emil Altar)