Předminulý pátek se na radnici definitivně rozhodlo, že letošní silvestrovské oslavy budou bez tradičního ohňostroje na náměstí T. G. Masaryka. Město nebude poslední den v roce pořádat ani žádné menší akce, které by snad vyhovovaly nařízeným vládním opatřením.

„Ohňostroj pro letošní rok bohužel nepřipravujeme. Vždy se jedná o událost s velkým množstvím přítomných osob, což vůbec současná pravidla nedovolují. Rozhodli jsme o tom v minulých dnech a poslední čísla to jen podporují. Na jednom místě nelze nic takového připustit,“ prozradila Večerníku Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.

A magistrát vzhledem k riziku nákazy covid-19 nebude riskovat ani žádné jiné silvestrovské akce, byť s výrazným omezením. „Je to bohužel tak. Musíme věřit, že v příštím roce již bude tato krize zažehnaná a užijeme si kultury ve větší míře i během posledního dne v roce,“ dodala Sokolová.