Lavina dětských dnů neustala, by právě naopak. V řadě obcí na Prostějovsku se uskutečnily už během minulých víkendu a jednou takovou byl i Hluchov. Děti se mohly těšit hned dvakrát, zdejší dětský den byl totiž tematický.

A tak jednu červnovou sobotu po hřišti v Hluchově pobíhaly desítky indiánů a indiánek. Chybět tedy nemohlo ani týpí. Pracovalo se s korálky, kdo chtěl, mohl si odnést i vlastnoručně vyrobený lapač snů. O kus dál se zase soutěžilo, proběhla střelba z luku i vzduchovky a pak také hravá diskotéka. „Vyšlo nám počasí, toho jsme se báli nejvíc, že se pokazí. Přišlo ale přes šedesát dětí, tancovali jsme, soutěžili jsme, byla to parádní akce. Děti mají spoustu aktivit. Byla to úžasná akce, letos asi nejpovedenější,“ konstatoval organizátor Radovan Grepl, zatímco dvě jeho sympatické pomocnice-indiánky křepčily s dětmi. O bonbóny. „Užili jsme si to i my organizátoři. Byla to zábava. Navíc se účastnily velké i malé děti. I část rodičů se zapojila,“ dodal spokojeně.

Po programu následovala volná zábava. A pro část účastníků také přesun k táboráku. Zážitek si tak nutně nemusely odnést jen děti.