Část nedělního odpoledne věnovalo na patnáct Prostějovanů tomu, aby se seznámili se židovskou minulostí našeho města. Právě v neděli se konala komentovaná prohlídka Židovský Prostějov, kterou už druhým rokem pořádá město Prostějov v rámci prohlídkových okruhů. Prohlídkovou trasu připravil spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s informačním turistickým centrem prostějovského magistrátu.

V neděli 31. července ve čtrnáct hodin se na startu komentované prohlídky u prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí sešlo patnáct zájemců o akci. „Naše prohlídka začíná u zámku, poté projdeme Školní ulicí a přes Smetanovy sady se podíváme na dům, kde bydlel Max Zweig. Pak se přesuneme k bývalé nové synagoze a turisty upozorníme na domy na náměstí Svatopluka Čecha. Demelovou ulicí zamíříme okolo nadačního domu Veitha Ehrenstamma, kde dnes sídlí odbor dopravy, přes první Stolperstieny umístěné v Prostějově k místu, kde na budově Finančního úřadu byla nedávno umístěna pamětní deska filosofa Edmunda Husserla. Právě v těchto místech totiž stál dříve jeho rodný dům. Komentovanou prohlídku pak končíme ve Špalíčku,“ sdělila Večerníku přímo na startu komentované prohlídky Židovský Prostějov Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů Magistrátu statutárního města Prostějova.