Malí, velcí, mladí nebo staří. Možnost projet se po náměstí v historickém kočáře z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem využily během Hanáckých slavností opět stovky lidí nejrůznějšího věku. Lidé se vozili v anglickém kočáře Victoria, majitel Václav Obr tím chtěl vzdát hold nedávno zesnulé anglické královně...

„Vzdáváme hold Anglii vzhledem k úmrtí královny Alžběty. Z tohoto důvodu jsme na letošní Hanácké slavnosti přivezli dva nádherné kočáry s názvem Victoria. Oba byly pojmenovány podle dřívější královny Victorie. Jeden z nich se dokonce v roce 2009 představil ve filmu Císařovna Sissi v Rakousku. Právě s tímto kočárem tady dnes vozíme návštěvníky hodů a ti jsou nadšeni. Druhý kočár je čerstvě renovovaný a postavil ho pan Procházka v Kutné Hoře,“ prozradil Večerníku Václav Obr, majitel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem.

Jeho atrakce v podobě možnosti projížďky v historickém kočáře nemůže chybět na žádných prostějovských hodech. „Původně jsem měl obavy, protože předpovědi počasí nebyly vůbec optimistické. Nakonec se ale meteorologové naštěstí tak trochu spletli, takže zájem o projížďky je znovu obrovský. Zvládneme tak svézt i zájemce, kteří si nekoupili časovou místenku,“ usmál se Václav Obr, který společně se svými kolegy navíc předváděl ukázky dávných řemesel.