Výtěžek z nedávného XXXII. Tradičního městského plesu pomůže klientům spolku LIPKA. Jako bylo oznámeno, poskytnutý dar bude využit na terapeutické, kulturní a sportovní aktivity.

Šek předal zástupkyni organizace Ivetě Vydlákové primátor Statutárního města Prostějov František Jura a jeho první náměstkyně Milada Sokolová. „Velmi mile nás to potěšilo a mnohokrát děkujeme,“ poslala za zaměstnance a klienty LIPKA, z.s. Hana Galetková.