„Nejezte švestky! Zabijete nenarozenou slivovicu!!!“ Tímto sloganem varovala uplynulou sobotu 11. února Greta Thunberg všechny návštěvníky košíkárny ve Víceměřicích. Známá aktivistka se zarputilým výrazem přitom shlížela z plakátu vylepeného na jednom z vnitřních sloupů.

Gořalka roku ve Víceměřicích i letos nebyla pouze o hledání nejlepší po domácku vyrobené pálenky, ale i o humoru a dobré pohodě. U toho Večerník nemohl chybět!