Malé jubileum slaví toto okénko, v němž si zacvičíme po rovnou sedmdesáté. A opět se budeme společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale také posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na posílení celých rukou, ramen a mezilopatkových svalů.

 

1. 1. Jako první se protáhneme, rozcvička by měla předcházet úplně každému cvičení. Následně roznožíme a lehce pokrčíme kolena. Podsadíme pánev, záda držíme rovně, kolena nepropínáme a zasuneme bradu (viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

FOTO 1

2. Následně roztáhneme ruce a budeme je přetáčet. Dlaně zvedáme nahoru a co nejvíce pak dolů, kdy probíhá rotace palců vzad (viz. foto). Tímto cvikem procvičíme ramena a mezilopatkové svaly. U cviku můžou ruce pálit, ale to je žádaný efekt. Vydržíme pokud možno 3 minuty.

FOTO 2

3. Než přejdeme k dalšímu cviku, tak se vydýcháme. Vrátíme se do původní pozice a začneme dýchat (viz. foto). Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme. Pětkrát se takto prodýcháme a můžeme pokračovat.

FOTO 3

4. Následně začneme plavat, ano, rukama budeme plavat prsa. Bradu zatáhneme dozadu, záda držíme a kolena nepropínáme (viz. foto). Doba plavání by měla trvat opět 3 minuty, poté můžete postupně prodlužovat. Pokud ruce pálí, vydržíme to, pokračujeme i přes pálení. Tyto cviky jsou jednoduché, ale velmi účinné. Cvičme je jednou až dvakrát denně a pokud možno každý den. Po skončení provedeme protažení.

FOTO 4

Dnes jsme účinně posilovali ruce, ramena a mezilopatkové svaly. A já už se zase těším na příště!

 

Říjnový díl tematické strany SERVIS PRO ŽENY najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 19. října