Jako lidé ve své sebestřednosti neustále přeceňujeme nejen své problémy, ale i síly. Teprve příroda nám může ukázat, že obojí je ve srovnání s ní skutečně nepatrné. Jednou za čas nám proto dá příležitost, abychom si uvědomili, jak se věci mají.

Za příklad může sloužit i situace z poloviny října, kdy se po vytrvalých deštích rozvodnila Romže. Líný, věčně vysychající potůček se rázem proměnil v bouřící řeku, z níž šel strach. Za Stražiskem voda opustila své koryto a doširoka se rozlila do polí. Když to vše člověk bezprostředně sledoval, mohl si uvědomit, jak je vůči moci přírody skutečně malinký...