Pololetí se blíží, což je každoročně pro statisíce dětí a mládežníků doba buď radostného očekávání, nebo zděšení. Letošek ale bude trochu jiný. O vysvědčení sice žáci základních škol nepřijdou, nicméně tentokrát bude mnohde zprvu v elektronické formě. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy také mohou poté, co školy musely většinu pololetí vzdělávat dálkově, sáhnout ke slovnímu hodnocení místo známek. Ty ale ze škol nezmizí, alespoň z těch oslovených na Prostějovsku.

Známkám před slovy dávají přednost třeba v Nezamyslicích. „Budeme mít klasicky známky. Slovní hodnocení plošně nebude, bylo by hodně pracné, navíc rodiče dle našich zkušeností taky známky preferují,“ uvedl ředitel nezamyslické školy Petr Jordán. U něj na škole dostanou pochopitelně vysvědčení přímo do rukou žáčci první a druhé třídy. „Navíc nebyl problém se známkováním, známek máme hodně,“ konstatuje ředitel. Kombinované hodnocení chystají pak v Brodku u Prostějova. „Hodnotit budeme klasickou známkou a přidáme i slovní hodnocení distanční výuky. Pokud budeme moci předat přímo žákům výpisy, předáme je. Pokud ne, pošleme je rodičům přes Bakaláře,“ říká ředitelka tamní školy Tereza Zajíčková.

Svůj systém má ale každá škola trochu jiný. „Budeme hodnotit klasicky. Kdo ale neprospěje, ten se dočká i hodnocení slovního,“ vzkazuje tak třeba ředitelka prostějovské ZŠ v ulici Dr. Horáka. A jak se s vysvědčením poperou ve Ptení? „Kdo bude moci přijít do školy, dostane výpis. Ostatní ho budou mít nachystaný a dostanou ho nejpozději tři dny po návratu do školy. Žáci budou hodnoceni známkami, ale k tomu taky slovně, od jednotlivých učitelů a od učitele třídního,“ informuje ředitelka Viera Šmilňáková.