Ještě před padesáti lety byly Vrahovice samostatnou obcí. Od roku 1973 jsou součástí Prostějova. Jejich historii, památky, tradice i místní zajímavosti mapuje již dvacet let Spolek za staré Vrahovice. Toto výročí si jeho členové připomněli již v sobotu 23. září na malé oslavě pro veřejnost. Zavítalo na ni přes třicet místních občanů, přátel a příznivců spolku.

 

Akci zahájila komentovaná prohlídka arboreta. Zasvěceným průvodcem byl jeho autor a předseda spolku Tomáš Peka. „Arboretum bylo založeno na bývalých zahrádkách a nevyužitých pozemcích u říčky Romže v roce 2010 a postupně zde byly vysazovány keře a stromy. V roce 2015 bylo otevřeno pro veřejnost,“ přiblížil Tomáš Peka a zároveň seznámil přítomné s řadou zdejších stromů a keřů.

Trápí je vandalismus

V arboretu najdete posezení s lavičkami a letos nově přibyl stojan na kola. Členové spolku a další příznivci zde pracují dobrovolně ve svém volnu a tomuto kousku přírody se věnují s velkou péčí a láskou. Tím spíše je mrzí vandalismus, jehož projevem byl například loni zničený pajehličnan, nedávno značně poškozená soška vodníka či stříhání větví vzácných jehličnanů před Vánoci.

Potom se přítomní přesunuli do bývalé železniční zastávky, kde má spolek klubovnu. Zde si mohli prohlédnout fotografie a historické sbírky spolku s modely železniční zastávky a německé pozorovatelny na vrbáteckém kopci. Jejich autorem je člen spolku Jiří Velocha. Také si mohli zakoupit novou pohlednici Vrahovic, kterou spolek vydal po osmnácti letech. Nechybělo ani malé občerstvení.

Vytvořili kříž, lavičky i knihu

Akce byla zakončena promítáním fotografií z velmi pestré činnosti spolku. Zahrnuje například shromažďování dokumentů, fotografií a dalších materiálů z historie Vrahovic, výstavy z těchto dokumentů konané v Domě služeb ve Vrahovicích, brigády v rámci akce Ukliďme Česko, péči o arboretum, zhotovení repliky dřevěného kříže a jeho instalace 21. 9. 2018 u cesty ve směru na Vrbátky, vlastivědné vycházky po Vrahovicích, Čechůvkách a okolí, vydání publikace Vrahovice v moderní době, dějiny obce v letech 1885–1973, jejímž autorem je místopředseda spolku Martin Hájek, iniciování pojmenování nových ulic jmény zdejších rodáků a občanů či společné každoroční výlety do Jeseníků. Letos také přibyly jejich zásluhou v okolí Vrahovic tři nové lavičky.

Na jejich vyřezávaném znaku najdeme otevřenou knihu s věží vrahovického kostela sv. Bartoloměje, strom a motto spolku: „Minulost Vrahovic je uzavřená kapitola, budoucnost je otevřená kniha.“