Jak Večerník informoval již v minulém vydání, také letos Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se spolkem Pomáháme tancem Tomáše Lázny pořádá charitativní akci Strom splněných přání. Organizátoři tak tímto zcela jistě opět udělají radost osamoceným dětem či seniorům z celého Prostějovska.

„V posledních letech jsme podnikli nespočet návštěv, dárky jsme vezli do Azylového centra pro matky s dětmi, do dětského domova v Plumlově, do domovů pro seniory v Jesenci, v Lidické či Nerudově ulici v Prostějově, do Charity na Daliborce a dalších ústavů či zařízení. Bylo ovšem i dost případů, kdy jsme dárky předávali přímo v sociálně slabých rodinách,“ těší se Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.

Pořadatelé této vánoční charitativní akce samozřejmě musí spolupracovat s dalšími organizacemi, aby vůbec všechnu náročnou organizaci zvládli. „Každý rok oslovujeme vedoucí pracovníky dětských domovů, domovů pro seniory, různých neziskových organizací i Azylového centra, aby nám poslali iniciály dítěte či seniora, který nikoho nemá a přál by si nějaký vánoční dárek,“ zopakovala výzvu Sokolová. „My pak tato přání zveřejňujeme na internetu a sociálních sítích, což se samozřejmě vzápětí dostane do povědomí stovek a možná tisíců lidí. Ti se následně pokouší všechna dětská nebo seniorská přání splnit a vozí nám ony vysněné dárky. No a na nás je pak už to, abychom všechny dárky rozvezli tam, kam patří,“ vysvětlila Večerníku první náměstkyně prostějovského primátora. Jak ještě dodala, získané dárky organizátoři akce Strom splněných přání rozvezou v předvánočním období.