Již tradičně spojili v Kostelci na Hané rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou a jarmarkem výrobků žáků zdejší základní školy. Uplynulý pátek se v tomto městě nedaleko od Prostějov objevila i jedna novinka.

 

V Kostelci nejprve rozsvítili stromeček stojící na slavnostně vyzdobeném prostranství před místní radnicí. Hned poté se na připraveném pódiu začaly střídat místní děti se svými vystoupeními. „Ať je to ten, nebo ten, kdo je líný, toho z pekla vyženem!“ netajili se se svým odhodláním malí čertíci ze školní družiny.

Po nich se objevil také Mikuláš v doprovodu své družiny. Ještě před jeho příchodem mohli všichni vyzkoušet svoji odvahu při průchodu pekelnou bránou do království rohatých čertů. To vzniklo v prostorách bývalé hasičské zbrojnice. „Dlouho se tam scházeli ti, kteří oheň hasí, nyní tam kralují zase ti, kteří si bez něj neumí svůj život představit,“ glosoval jeden z tatínků.