Bagry se začátkem února zakously do domů nedaleko pivínské návsi. Dvě budovy zde šly k zemi poté, co vedení obce schválilo jejich demolici. Pivín na ni získal dotaci, čímž si značně při demoličních pracích pomohl. Nebyly totiž ničím levným. „Celkově půjde o nemalou částku ve výši zhruba tří a půl milionu,“ konstatoval starosta obce Kamil Štětař ohledně ceny za zničení budov. Obě sloužily v minulosti jako rodinné domy, ale byly už nějaký čas opuštěné. Večerník se zajel podívat přímo na místo dění.

Zejména jedna z nemovitostí dostala od svých obyvatel zabrat.

„Žili zde nepřizpůsobiví občané, kteří objekt vybydleli. Taky se tam propadla střecha,“ dozvídáme se například od jedné zdejší obyvatelky, která odmítá říct své jméno. Její slova potvrzují hory harampádí a šatstva před domem, ostatně i interiér říká svoje. Z uličky se v těchto dnech tak stává napůl smetiště, napůl staveniště.

Co ale na místě v budoucnu vyroste? Jasnější představu nabízí starosta Pivína. „V místě by měl zatím být parčík. Pak už bude na zastupitelích, jak se rozhodnou dále s místem naložit. Může zde být byt nebo také klubovny pro mládež,“ prozrazuje Kamil Štětař a mimoděk poukazuje na to, že v obci funguje jak sbor dobrovolných hasičů, tak tým fotbalu.

K podobným řezům do zástavby v nedávné minulosti přistoupilo hned několik obcí. V Dobromilicích a v Hradčanech-Kobeřicích se tak stalo rovněž kvůli neobyvatelnosti domů, které jejich obyvatelé předtím zpustošili. V Určicích zase obytná budova překážela provozu na silnici. Ve všech případech obcím finančně s pracemi pomohlo dotačním titulem Ministerstvo pro místní rozvoj.