Už příští pondělí 2. listopadu si všichni připomeneme svátek Památky zesnulých. To největší dušičkové hemžení a nápor návštěvníků prostějovských hřbitovů se však čeká hlavně o nadcházejícím víkendu. Na nutnost zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku jsou během těchto výjimečných chvilek připraveni i prostějovští strážníci.

„S blížícím se obdobím svátku Památky zesnulých se strážníci budou zaměřovat na kontroly hřbitovů a přilehlých parkovišť. Důvodem této preventivní akce je co nejvíce omezit případné krádeže věcí zanechaných ve vozidlech nebo přímo na hřbitově. Každým rokem se totiž najde nepozorný občan, který na svůj majetek nedává pozor a zanechá jej bez dozoru. Přitom si neuvědomí, že právě tímhle jednáním nahrává zlodějům a může tak o své věci snadno přijít,“ sdělila Večerníku Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Strážníci budou pečlivě procházet hřbitovy i venkovní prostory již od začátku tohoto týdne. „Cílem strážníků a policistů je zabránit lapkům v páchání protiprávní činnosti.  Občany budou strážníci přímo na místě upozorňovat na případné nedostatky. Není totiž v silách policie uhlídat všechna vozidla ponechaná na přilehlých parkovištích. Již pouhé ponechání tašky s bezcenným obsahem ve vozidle může v potenciálním zloději vzbudit touhu jí získat. Při opuštění auta je dobré řídit se heslem, že auto není trezor ani výkladní skříň. Dbát nutné pozornosti je třeba i při úklidu hrobů. Stává se, že osoba je do úklidu tak zabraná, že si nevšímá svých odložených věcí a ty se pak stávají snadnou nástrahou pro pachatele, který takové situace velice rád využije. Proto nabádáme občany k větší ostražitosti a obezřetnosti,“ apeluje na veřejnost Greplová.