(Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Nemocnice AGEL Prostějov otevřela novou psychologickou ambulanci, která nabízí široké spektrum služeb, jako je pravidelná individuální psychoterapie, krizová intervence a psychodiagnostika dospělých.

Ambulance je připravena pomáhat klientům, kteří se potýkají s různými typy problémů, zejména s úzkostně-depresivními symptomy, poruchami přizpůsobení i adaptace, osobnostními akcentacemi, hraniční strukturou osobnosti a poruchami příjmu potravy. „V rámci své kariérní dráhy se neustále vzdělávám a vyhledávám nejmodernější metody a trendy pomoci v oblasti klinické psychologie a psychoterapie,“ doplňuje Mgr. Barbora Fiantoková, psycholožka z Nemocnice AGEL Prostějov.

Ambulance nabízí i pravidelnou psychoterapii a podpůrné intervence pro pacienty s nepříznivou zdravotní prognózou. A to ať už se jedná o pacienty s onkologickým onemocněním v paliativní péči či podporu pozůstalých. „Nejčastěji se v posledních letech setkávám s pacienty s úzkostnou problematikou, které trápí celá řada neurotických symptomů. Dále je nyní rovněž rozšířená problematika sebepoškozování. Často do ambulance přichází i lidé s hraniční dynamikou osobnosti, kteří mají značné obtíže s ukotvením své identity a regulací emotivity,“ dodává Mgr. Barbora Fiantoková.

Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) trpí duševním onemocněním 10 procent dospělé populace. Psychologové jsou proto skvělou volbou nejen v těžkých životních situacích. Jsou vyškoleni v naslouchání a porozumění. V terapeutické místnosti vytvářejí bezpečné prostředí, kde lze otevřeně hovořit o problémech. Díky odborným znalostem a vzdělání mohou svým klientům pomoci zmírnit obtíže a zlepšit kvalitu života. Jsou vázáni k zachování důvěrnosti a napomáhají na cestě k duševnímu zdraví.

Ordinační hodiny nové ambulance jsou v pondělí až pátek od 7:30 do 16 hodin. Ambulance se nachází v budově Polikliniky Nemocnice AGEL Prostějov ve 4. patře na pravé straně.