Doba není lehká a setkávání napříč generacemi zrovna nepřeje. Do relativní ochrany pomocí vakcinace hodně seniorů postrádá kontakt se svými blízkými, především dětmi, které jsou jednou z hlavních radostí jejich života. V Domově u rybníka ve Víceměřicích se podařilo propojit zdejší uživatele s dětmi aspoň pomocí videokamery. A předčítání pohádek se už setkalo s pozitivní odezvou.

Mezigenerační propojení je v současnosti hojně diskutované téma a je jakýmsi trendem dnešní doby. Obtíže se vyskytují především mezi uživateli domovů pro seniory, kteří opustili přirozené prostředí vlastní rodiny, jelikož se najednou ocitají v neznámém prostředí a mezi cizími lidmi.

„Já osobně vnímám mezigenerační propojení dětí a seniorů jako krásnou a nenásilnou formu boje proti těmto nežádoucím jevům. Je to vztah obohacující obě zúčastněné strany nedocenitelným způsobem. Kontakt s dětmi přináší seniorům pocit potřebnosti“, připomíná vedoucí aktivizačního úseku domova Věra Bardoňová.

Současná epidemická situace neumožňuje setkávání velkých skupin osob v pobytových zařízeních sociálních služeb. S negativními dopady na uživatele se nejen ve Víceměřicích setkávají dnes a denně. Pro dobrou myšlenku ale nešli daleko a přišli na způsob, který umožnil setkání dětí a seniorů alespoň alternativní formou. A tak vznikl projekt „Pohádky našich babiček“.

O co jde? Seniorky a senioři předčítají klasické české pohádky na videokameru. Záznam pak šikovné ruce počítačově zpracují na krátký film s úvodem, závěrem a hudebním doprovodem. Výsledný produkt je pak jednou týdně pomocí sociálních sítí a portálu YouTube zprostředkován dětem.

„Nápad vznikl především proto, že jsme chtěli navázat mezigenerační spolupráci se zdejší mateřskou školou. Výměnou za předčítání pohádek pro děti našimi uživateli předškolní děti zase natočí třeba besídku, recitační vystoupení a podobně. Pilotní díly pohádek však sklidily velký úspěch, proto jsme se rozhodli, že by byla velká škoda, aby je nemohly zhlédnout i ostatní děti třeba doma večer před spaním,“ přiblížila vznik tohoto projektu Bardoňová.

Stěžejním krokem k jeho realizaci samozřejmě byla především motivace a vůle seniorů. Obavy panovaly především z absence bezprostřední zpětné vazby od dětí. Senioři však přistoupili k tomuto dílu jako velcí profesionálové.

„Motivací byla i rivalita, kdo bude předčítat pohádku nejlépe. Vedlejším přínosem je přirozené a nenucené seznámení seniorů s novými technologiemi. Ty nám sice nemohou nahradit osobní sociální kontakty, ale pomohou nám překonat tuto obtížnou dobu,“ věří Věra Bardoňová.