„Základní škola a Mateřská škola Jana Železného na Sídlišti Svobody v Prostějově realizovala projekt dětí 3. A a jejich kamarádů z 5. C spolu s učitelkami paní Kopeckou a Heinischovou.  A o co šlo?

Na začátku to byla myšlenka o pomoci, empatii, skutcích a jejich naplnění. Děti se pro projekt velmi nadchly. Pekly, vařily, zdobily, vyráběly, psaly diplomy, vzkazy, malovaly... Ono stačí jen málo, abychom udělali svět zase o trošku lepší. Našim třeťákům a páťákům se to povedlo. Mysleli na druhé. Na ty v první linii, kteří se starají o naše zdraví a naše životy. Zamysleli se nad sílou jedince, sílou pozitivního myšlení, významem spojení slov ´od empatie, k činům´. Uvědomili si, jak je důležité pomáhat. Plnili pracovní listy, vyrobili strom Vzkazovníček, povídali si o tom, co vše dokáže laskavost. Abstraktní slovo, které tolik znamená! Odměnou jim byly úsměvy zdravotníků prostějovské nemocnice a jejich velké díky. Bylo to krásné odpoledne. Plné emocí a dojetí. I na slzičky došlo… Ale byly to slzy štěstí, že nám skutek neutek. 

Dalibor Ovečka, ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov