Do národní akce Ukliďme Česko, ukliďme svět se v sobotu zapojili i dobrovolníci v Prostějově. Například biokoridor Hloučela si pravidelně rozdělují ochránci přírody z Regionálního sdružení IRIS a také Okrašlovací spolek města Prostějova.

Bylo tak tomu i letos. Hlavní organizátory akcí Evu Zatloukalovou a Miladu Sokolovou však mrzí mnohem nižší účast dobrovolníků, než tomu bylo v předešlých letech. I tak ale desítky lidí uklidily Hloučelu „od podlahy“ a posbíraly metráky odpadků. V některých případech pak šlo o hodně zajímavé exponáty...

V sobotu 24. dubna o půl deváté ráno se k mostu v Olomoucké ulici trousili první dobrovolníci. Právě tady měli sraz ti, které k úklidu Hloučely vyzval Okrašlovací spolek města Prostějova. Celkový počet lidí, kteří byli letos ochotni zbavit biokoridor odpadků, byl ve srovnání s předchozími lety zhruba jen třetinový. „Máte pravdu, ale proč tomu tak je, na to neznám odpověď. Nemyslím si, že by se potenciální dobrovolníci báli nákazy, vidím-li plné zahrádky lidí, kde se hromadně občerstvují, je znát, že strach nemají. Spíše si myslím, že je mnoho diskutujících na Facebooku, kteří problémy řeší od stolu a znají všechna řešení, ale ‚skutek utek‘. Také hodně slýchám, že si to má uklidit ten, kdo ten binec udělal. Jsou to plané řeči, příroda se bez pomoci neobejde. Nepořádek děláme my lidé,“ povzdechla si Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku a náměstkyně primátora pro životní prostředí v Prostějově.

Osobně se pak pustila se zhruba dvěma desítkami příchozích do akce. „Uklízeli jsme úsek Hloučely od Olomoucké ulice směrem k Močidýlkům, došli jsme až k ‚myší díře‘, uklízeli jsme oba břehy Hloučely. Následně jsme vyrazili i podél kolejí kolem Agrostroje, k ubytovně a dál až k Vrahovické ulici. Odvedli jsme kus práce, zcela jsme naplnili kontejner, který FCC přistavila v této lokalitě k prodejně OBI v Říční ulici. Za to patří této společnosti velké díky,“ informovala Večerník Sokolová, která vzápětí zareagovala i na otázku, jaké množství odpadků posbírali a zda mezi nimi bylo i něco kuriózního. „Nasbírali jsme celý velký kontejner, požádali jsme i ochránce přírody z ČSOP Iris, zda by svezli některé odpadky od tratě do druhého kontejneru, který byl přistaven u občerstvení U Abrahámka. Společnost FCC oba kontejnery odveze a odpad zlikviduje. Našli jsme opět pneumatiky, duše z kol, množství vánočních stromečků ještě s cedulkami, několik televizí a samozřejmě obrovské množství igelitových sáčků a také zbytků občerstvení a obalů z KFC. Lidé chodí do přírody piknikovat, ale vše, co nesní, a to včetně obalů, nechávají často ležet ladem,“ konstatovala s údivem náměstkyně prostějovského primátora, která v sobotu přece jen ukončila akci s dobrými pocity. „Mám pocit dobře odvedené práce, ale také radost ze skvělé pracovní party lidí, kterých se sice nesešlo mnoho, ale každý vydal za dva. Za to si každý z nich zaslouží velký dík,“ vzkázala Milada Sokolová.

Druhou stranu biokoridoru Hloučela si vzali tradičně do péče dobrovolníci pod patronací ochránců přírody ČSOP, Regionálního sdružení IRIS v Prostějově. „Nás se u Abrahámka o půl deváté ráno sešlo přesně jednačtyřicet. Také to bylo mnohem méně než v předchozích letech. Bylo to ale možná tím, že už předem mi lidé avizovali, že do úklidu Hloučely se pustili v předchozích týdnech sami,“ prozradila Večerníku Eva Zatloukalová, předsedkyně sdružení IRIS. Ta společně s desítkami dobrovolníků uklízela od odpadků úsek od občerstvení U Abrahámka až po Tichou ulici. „Posbírali jsme skoro celý kontejner odpadků. Byly mezi nimi samozřejmě i kuriozity, například stará lopata, televizor nebo staré boty. A co mě osobně nejvíc naštvalo, bylo deset nalezených pneumatik,“ sečetla Zatloukalová.