(Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel)Prestižní certifikát o reakreditaci tří nemocnic Středomoravské nemocniční si z rukou ředitele Spojené akreditační komise České republiky Davida Marxe převzali zástupci vedení skupiny AGEL. Vůbec poprvé v historii probíhal náročný audit v nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku zároveň, a to v mimořádně složitém období koronavirové pandemie, kdy bylo zdravotnictví jako celek vystaveno bezprecedentnímu tlaku.

Poslední rok výrazně zasáhl do plánu příprav na náročný audit, který probíhá vždy ve tříletém intervalu. Jednotlivé pracovní týmy se musely potýkat se změnou v poskytovaném spektru péče svých odborností. „Zastavením plánovaných zákroků na některých odděleních se tito pracovníci aktivně zapojili do chodu covidových jednotek. A právě správně nastavené jednotné postupy umožnily našim sestrám i lékařům zajistit velmi náročnou péči o tyto pacienty i bez nutnosti dlouhého zapracovávání,“ uvedl předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční Jiří Ševčík.

Nemocnice AGEL Prostějov získala akreditaci poprvé v roce 2006 a reakreditace pak v létech 2009, 2012, 2015, 2018. Akreditační komise prověřovala nastavené procesy a jejich dodržování napříč celými nemocnicemi. „Postup je určen podle nastavených akreditačních standardů, jejich realizace a indikátorů cíle. Tedy, zda to, co je v požadavcích stanoveno, je i prováděno a dodržováno zaměstnanci při jejich jednotlivých činnostech. Jelikož se akreditace zaměřuje především na kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, je největší část věnována právě poskytované péči pacientům zdravotnickými pracovníky,“ upřesnila Jiřina Kubíková, manažerka kvality Nemocnice AGEL Prostějov. Jak zároveň dodala, v této oblasti se dbá na dodržování práv pacientů, dostupnost a návaznost poskytované péče. Součástí zdravotní péče je diagnostika onemocnění a léčba, která zahrnuje bezpečnost při jednotlivých vyšetřeních, bezpečné používání léků, dodržování hygienických zásad jako prevence nemocničních nákaz a zajištění bezpečné anesteziologické a chirurgické péče s minimalizací možných komplikací.

Příprava na akreditační šetření je podle ní náročná pro každé pracoviště. Zaměstnanci chtějí ukázat co umí, výsledky své práce, zavedené novinky. „Nejnáročnější je ale příprava pro zdravotníky, a především pro vedoucí jednotlivých oddělení, tedy primáře a vrchní sestry. Jinak ale platí, že akreditace se dotýká všech zaměstnanců nemocnice napříč zdravotnickými a nezdravotnickými pracovišti,“ upozornila manažerka kvality Nemocnice AGEL Prostějov.

Auditoři při své kontrole ocenili především jednotnou elektronickou zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci zavedenou ve všech třech zařízeních. „Právě v době epidemie se naplno ukázalo, jak dobrým rozhodnutím bylo elektronizaci zavést. Díky tomu byli zdejší zdravotníci schopni bez problémů komunikovat s chronickými pacienty vzdálenými přístupy. Zároveň i mezi lékaři a všeobecnými sestrami bylo možné pohodlně zajistit on-line komunikaci porad a konsiliárních vyšetření, pokud epidemiologická situace neumožnila osobní setkávání,“ doplnila místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL Marie Marsová.

„Středomoravská nemocniční jednoznačně prokázala, že integrace informačního systému je jednak možná a je nesmírně efektivní z hlediska kvality a bezpečí poskytování zdravotních služeb, rychlosti a včasnosti poskytovaných služeb, uživatelského komfortu pro personál, a zejména bezpečí a spokojenosti pacientů. Jsem přesvědčen, že kdyby podobný systém byl rozšířen do dalších zdravotnických zařízení v ČR, znamenalo by to zásadní posun v kvalitě a bezpečí péče v celostátním měřítku. Tak, jak se stalo například v Izraeli či ve státech, používajících jednotný zdravotnický informační systém v USA,“ míní ředitel Spojené akreditační komise ČR David Marx. Získaný certifikát kvality zdravotnické péče sděluje jasně a zřetelně pacientům, že nemocnice zaručují kvalitní péči vykonávanou s důrazem na bezpečnost a spokojenost. Akreditace zároveň potvrzuje, že nemocnice splňují ty nejpřísnější směrnice a standardy. 

Nemocnice AGEL Středomoravské nemocniční mají bohatou historii, prostějovská i přerovská zdravotní péči poskytují více než sto let. V každé z nemocnic se o pacienty komplexně starají týmy erudovaných a zkušených lékařů, sester a zdravotnických pracovníků, celkově více než dva tisíce zaměstnanců. V dnešní době poskytují nemocnice péči v širokém spektru oborů a svou velikostí a kvalitou služeb plní funkci regionální i nadregionální.