Strom plný srdíček vyrostl před Mateřským centrem Cipísek v týdnu věnovanému Dni matek. Mateřské centrum, které zatím stále nemůže nabízet svoje pravidelné programy pro rodiče s dětmi, se snaží propojit on-line aktivity s realitou už více než rok.

V dubnu to například byla samoobslužná stezka Okolo kolem s Cipískem, kdy měli děti s rodiči připraveny úkoly s dopravní tématikou. „Vzhledem k tomu, že byly využity i cyklostezky a zastávky na dětských hřištích, mohly si děti užít i pohyb na odrážedlech, koloběžkách, kolech či kolečkových bruslích,“ ohlédla se místopředsedkyně MC Cipísek Markéta Skládalová.

Každý rok MC Cipísek pořádal pro své návštěvníky koncem dubna čarodějnický týden a už loni muselo centrum připravovat čarodějnický víceboj pouze virtuálně. „Letos to nebylo jinak, takže se on-line třeba vařil čarodějnický lektvar,“ posteskla si Skládalová.

Květen zahájil Cipísek zase propojením virtuálního světa s realitou a rozhodl se připomenout májový svátek všech maminek. „Ten slavíme vždy druhou květnovou neděli. Rodiče s dětmi si mohli přijít pro výtvarný materiál nebo i tvořit z vlastních zdrojů a vytvořenými srdíčky ozdobit strom Láskovník před mateřským centrem,“ prozradila zkušená lektorka.

„Děkujeme všem dětem i maminkám“

V dalším týdnu připravuje MC Cipísek zase online aktivity inspirované Mezinárodním dnem rodin, který připadne letos na sobotu 15. května. „Chybět nebudou inspirace pro aktivity s dětmi, ale také týdenní výzva k podpoře zdravých rodinných vztahů. Těm jsou věnovány také pravidelné webináře pro rodiče o výchově a komunikaci v rodině i individuální poradenství, které MC rodičům nabízí,“ láká Markéta Skládalová.

Cipísek také připravuje letní programy pro rodiče a děti a stále věří, že bude možné ještě i do prázdnin uskutečnit nějaké reálné programy.

On-line program pro rodiny probíhá vždy v rámci týdenních výzev ve facebookové skupině Rodičovské inspirace MC Cipísek a informace o všech aktivitách MC najdou zájemci na www.mcprostejov.cz a www.facebook.com/cipisekprostejov.