Odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu zajistil v minulém roce zpracování studie Stezky zdraví v biokoridoru Hloučela a v letošním roce také její úpravu podle doporučení správce vodního toku Povodí Moravy

„Jde o ucelený rozvojový dokument, jenž bude podkladem pro realizaci dílčích investičních akcí, které zde budou probíhat v několika etapách. Věříme, že tento další krok v rozvoji biokoridoru bude veřejnost vnímat pozitivně,“ doufá prostějovský primátor František Jura.

Řešené území zahrnuje oblast od lesoparku ve Vrahovicích až k odbočce u občerstvení U Maříků směrem na Mostkovice. Cílem studie bylo navrhnout možnosti aktivního trávení volného času pro různé věkové kategorie v atraktivním prostředí podél říčky Hloučely.

„Je navrženo pět větších stanovišť, která jsou propojena prostřednictvím osmi zastavení. Jde o doplnění stávající naučné stezky o herní a vzdělanostní prvky pro děti podle jednotlivých témat,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal. „Rodiny s dětmi se zde budou moci při svých vycházkách zapojit do různých aktivit, které nabídnou různorodé vyžití pro děti všech věkových kategorií,“ dodala Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.