Dvě desítky, takový je počet kostelů, sborů či modliteben, které se v letošním roce na Prostějovsku zapojují do Noci kostelů. Ta byla loni výrazně omezená koronavirovými opatřeními. Nyní jsou opatření přeci jen volnější, snad i proto nás tedy mnohde čeká o něco pestřejší program, než tomu bylo v minulém roce. Letos se program uskuteční v pátek 28. května.

Mezi chrámy s nejbohatším programem patří tradičně kostel Povýšení Svatého kříže v Prostějově a kostel svatého Jakuba v Kostelci na Hané. Kostel nabízí program mezi 18 a 22 hodinou. Od 19 hodin čeká návštěvníky sbor scholy, hodinu nato prohlídka se studenty a studentkami střední odborné školy podnikání a obchodu. Lidé se mohou těšit i na varhanní koncert. V Kostelci na Hané začínají už v 16.30, a to volnou prohlídkou kostela na kterou naváže Májová pobožnost. Chybět nebudou ani fanfáry z věže nebo vystoupení sboru Nota Bene.

Lidé se však budou moci podívat i do mnoha jiných svatostánků. Včetně těch menších nebo méně známých. Třeba modlitebna Sboru církve Bratrské v ulici Šárka, kde se bude od 18 hodin hrát divadlo. Nebo školní kaple Cyrilometodějského gymnázia. Jesenec, architektonicky jeden z nejzajímavějších kostelů v okolí, nabídne zase gregoriánský chorál. Otevřena ale bude i kaplička ve Víceměřicích.

Noc kostelů je již tradiční, celorepubliková akce. Každoročně představuje kostely široké veřejnosti, včetně nevěřících. Lidé mají možnost se blíže seznámit se zákoutími kostela, jejich architekturou ale také s činností farností. Pro letošní rok se k Noci kostelů přihlásilo více než 1200 chrámů z celého Česka. O rozsahu i oblibě akce svědčí i to, že nad ní oficiální záštitu převzali nejen biskupové ale také například mnozí politici, včetně předsedů senátu a poslanecké sněmovny.

Kostely, kaple a modlitebny zapojené do Noci kostelů:

Jesenec

Konice, Narození panny Marie

Kostelec na Hané

Mostkovice

Němčice nad Hanou

Olšany u Prostějova

Prostějov, kaple svaté Anny (Drozdovice)

Prostějov, modlitebna Sboru církve Bratrské (Šárka)

Prostějov, modlitebna Sboru ČS církve Evangelické (Nám. U Kalicha)

Prostějov, školní kaple Cyrilometodějského gymnázia

Prostějov, kostel Povýšení svatého kříže

Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého

Prostějov, kostel Cyrila a Metoděje

Tištín

Víceměřice

Vrchoslavice