O tomhle ví opravdu jen málokdo! Soubor vzácných renesančních šlechtických náhrobků nacházejících se v gotické sakristii dobromilického barokního kostela Všech svatých pomohl této stavbě k zařazení mezi chráněné kulturní památky.

Za nejzdařilejší z nich je označován figurální náhrobek Matyáše Žalkovského ze Žalkovic. Za jeho autora je považován Mistr náhrobku Václava Berky z Dubé a Lipé, který jej vytesal zřejmě kolem roku 1590. Z téže dílny a ze stejného období pochází také erbovní náhrobek Matyášovy první manželky Marty, která zemřela zhruba 30 let před svým manželem.

Tyto náhrobky ještě doplňuje dvojice figurálních kamenných náhrobníků s reliéfy jejich syna Jana Žalkovského a jeho první manželky Anežky Bítovské. Na zdi vedle těchto klasických renesančních náhrobků se stojícími postavami obou zástupců šlechtického rodu jsou pak umístěny jejich erby.

O Matyášovi Žalkovském, který se prý původně jmenoval Matyáš Tišnovský a byl selského původu, koluje legenda, že své manželky tvrdě týral a první dvě mu záhadně zemřely. Při třetí svatbě prý Matyáš zkameněl přímo během obřadu, když se mu jeho nastávající Bohunka podívala do očí, čímž se měla veškerá podezření potvrdit. A právě ta zkamenělá postava se má nacházet na náhrobníku v sakristii dobromilického kostela.

 

Tématická strana Večerníku vychází jako součást tištěného vydání ze dne 19.7. 2021