Zahradní slavnost na Základní škole Jana Železného v Prostějově již delší dobu patří k tradičním akcím této školy. V loňském roce byla přerušena pandemií. Letos po vládních rozvolněních a za přísných hygienických opatření opět ožila. Koná se v červnu a děti ze tříd, pedagogové a manželé Lušovští při nich předvádějí krásná pěvecká, hudební a taneční a různá vtipná vystoupení.

Žáci se také uplatňují jako noblesní, moderátoři, kteří nešetří pohotovým humorem. Pro děti je to příprava na vystupování v běžném životě. Nevědomky se učí koordinovat práci, aktivně spolupracovat a učit se vyjadřovat. Slavnost se vždy setká s velkým ohlasem publika při podvečerním vystoupení, kdy účinkujícím přijdou zatleskat jejich rodiče a příbuzní. Chodí i ostatní žáci školy, a to nejen současní, ale i mnozí bývalí absolventi. Na zahradě je připraven catering, grilování všeho druhu, atd. Příprava této akce je velmi náročná, neboť počet účastníků se pohybuje až v několika stovkách. S přípravou vždy aktivně pomáhají rodiče, kteří pro děti připraví opravdu krásný podvečer. Letos byla akce kvůli protikovidovým opatřením ochuzena o přespání ve stanech, které následuje po vystoupení a večerní zábavě. Tato velkolepá show se koná v krásném uzavřeném prostředí areálu mateřské školky, kde výše uvedení kantoři ve spolupráci s vedením školy vytvořili neobyčejné pracoviště, které nemá v republice obdoby. Všem zúčastněným patří veliký dík za smysluplnou práci zaměřenou na naši mladou generaci.

Kolektiv rodičů tříd 3. B a 3. C ze ZŠ J. Železného v Prostějově