Doba covidová zasáhla i aktivity, které mají pomoci rozvoji školství v Olomouckém kraji. A tak od listopadu, kdy projekt Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II. začal, probíhalo všechno hlavně v rovině teorie, on-line konzultací a schůzek v omezeném množství naživo.

Uvolnění opatření umožnilo konečně i praktické aktivity, proto byl červen naplněn velkou činností všech Center kolegiální podpory v celém kraji. CKP ve zdravotnictví, které v Prostějově zastupuje Střední zdravotnická škola a základní a mateřská škola v Palackého ulici, se také pustilo do práce.

„Realizován byl workshop pro pedagogy, dále workshop pro žáky a potom branná soutěž pro žáky. Logicky tématem byla především první pomoc a principem všech aktivit je to, že pedagogové a žáci střední školy předají své znalosti a dovednosti žákům a pedagogům spolupracující základní školy. Ti je pak prakticky předvedou na soutěži a uchovávají si je pro život. Věk nerozhoduje, a proto jsou do aktivit zapojeny různé ročníky, aby znalostní portfolio bylo co nejširší,“ uvedli koordinátoři věcných aktivit z obou škol Jana Prokopová a Martin Mokroš.

Na začátku bylo vše v rovině konzultací, především nutného papírování. „Jsme rádi za možnost praktických činností, což potvrzuje i nadšení dětí při soutěži,“ dodali s tím, že ti nejlepší byli odměněni diplomy, poháry a drobnými pochutinami.

Nadšené snad budou v budoucnu i všechny školy, jelikož celý projekt by měl do škol Olomouckého kraje přinést injekci v podobě techniky a pomůcek pro výuku.