V letošním roce prostějovský magistrát v rámci Dnů evropského dědictví připravil opravdu bohatý program. „Veřejnosti se otevřou nejen tradiční prostějovské památky jako radnice, Národní dům a prostějovské muzeum, ale opět také kino Metro 70, sladovna Castello nebo nově Palírna U Zeleného stromu. Věříme, že si z pestré nabídky lidé vyberou a Dny evropského dědictví si užijí,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.  Které památky konkrétně a kdy budou otevřeny?

POZOR! K jednotlivým prohlídkám je třeba se zaregistrovat.

 

Radnice, Prostějov

11. 9. 2021  – 15:00 – spojeno s koncertem NOTA BENE

12. 9. 2021  – 10:00 

Prohlídka reprezentačních místností budovy radnice. 

Středu města Prostějova dominuje nová radnice postavená v letech 1911–1914 podle návrhu prof. K. H. Kepky. Vznikla tak monumentální dvoupatrová budova s asymetricky umístěnou věží, která v sobě mísí prvky historismu a secese. Celková výška budovy je 66 m. Nad arkýřem zaujme pozorovatele orloj ukazující kalendářní měsíce v roce, postavení planety Slunce na obloze.

Kontaktní osoba: Kateřina Kimlová

Telefon: 582 329 722

Radniční věž, Prostějov

11. 9. 2021 – 13:00, 14:00 

12. 9. 2021 – 9:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 

Od září 2011 je radniční věž zpřístupněna veřejnosti. Má čtvercový půdorys o straně 9 m a ve výšce 42,5 m přechází v kruh. Ve věži se nachází expozice z historie i současnosti radnice a hodinový stroj. Hlavní vyhlídka, která je umístěna do 9. nadzemního podlaží ve výšce 46 m, poskytuje úžasný výhled na Prostějov a okolí.

Kapacita je omezena na 12 osob, doporučujeme objednat na telefonním čísle 800 900 001.

Kontaktní osoba: Kateřina Kimlová

Telefon: 582 329 722

Národní dům, Prostějov

12. 9. 2021 – 13:00, 15:00 

Komentovaná prohlídka divadelní části bude doplněná pohledem i do zákulisí. Nevšedním zážitkem jsou prohlídky všech secesních salonků, které si do dneška zachovaly svoji původní podobu. Zájemci se shromáždí u hlavního vchodu do divadla na Vojáčkově náměstí. Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, pohyb v budově není bezbariérový, s výjimkou možnosti použít schodišťovou plošinu pro přístup do přízemí divadelního sálu. Národní dům v Prostějově, první skutečně monumentální stavba Jana Kotěry (1871–1923), patří ke skvostům české a moravské moderní architektury 20. století. Národní dům je proměnlivou, jedinečnou a nezastupitelnou scénou každodenního prostějovského kulturního i společenského dění. 

Kontaktní osoba: Jana Maršálková

Telefon: 582 329 600

Hvězdárna, Prostějov

13. 9. 2021 – 19:30 

Komentovaná prohlídka prostějovské hvězdárny spojená s nočním pozorováním hvězdné oblohy. Prostějovská hvězdárna nacházející se ve zdejších Kolářových sadech slaví v letošním roce 60 let! Veřejnosti se tak otevře i při příležitosti Dnů evropského dědictví. Pojďte s námi nahlédnout do historie tohoto stánku s kupolí a dalekohledy zahleděnými vysoko k nebi či hluboko do tajů vesmíru. Počasí nezaručíme, ale příjemný zážitek určitě! 

Kontaktní osoba: Iveta Fréharová

Telefon: 724 013 039

Muzeum a galerie v Prostějově

14. 9. 2021 – 16:00 

Renesanční památka v centru města. Dnes se zde nacházejí jak stálé muzejní expozice, tak pravidelně obměňované výstavy. Lidé se budou moci v rámci komentované prohlídky seznámit s historií, současností i budoucností této významné památky. Mimochodem, právě budova prostějovského muzea sloužila v historii také jako sídlo prostějovských konšelů. Stará prostějovská radnice se muzeu vlastně říká dodnes.

Kontaktní osoba: Filip Gregor

Telefon: 582 330 991

Palírna U Zeleného stromu, Prostějov

15. 9. 2021 – 15:00, 17:00 

Historie nejstarší palírny Evropy se zrodila 4. července roku 1518, kdy Vilém z Pernštejna udělil právo várečné jedenatřiceti majitelům domů města Prostějova. Mezi vybranými byl i majitel domu U Zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek. Zpočátku se vařilo hlavně pivo. Ježův nástupce Jan Chytrovský investoval do inovací sladovny a pivovarské místnosti. Karel z Lichtenštejna rozšířil majitelům šenkovních domů jejich výsadní várečné právo o monopol na pálení a nálev kořalky. Díky uděleným výsadám se zvýšila laťka kvality a o Prostějově se plným právem začalo mluvit jako o městě s nejlepší kořalkou. Vydejte se s námi do historie i současnosti nejstarší palírny v Evropě!

Kontaktní osoba: Pavel Hampl

Telefon: 601 088 290

Špalíček, Prostějov

16. 9. 2021 – 16:00 

Budova v někdejší jižní části prostějovského židovského ghetta sloužila dříve jako obecní židovský dům, také jako škola. Byla i domovem rodiny posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa. Za minulého režimu chátrala stejně jako celé někdejší ghetto. Po zbourání větší části ghetta zůstal již pouze relikt zvaný špalíček. Právě zde se nachází dnes krásně zrekonstruovaný dům fungující jako galerie Špalíček. Jde vlastně o dva domy, jeden z ulice Uprkovy a druhý z ulice Hradební. Vydejte se s námi do interiéru domu, který by mohl vyprávět spousty příběhů!

Kontaktní osoba: Filip Gregor

Telefon: 582 330 991

Sladovna Castello, Prostějov

17. 9. 2021 – 8:00,  11:00 

Komentovaná prohlídka sladovny. Sladovnu založili v 19. století bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky. Od konce 19. století funguje v Prostějově v Blahoslavově ulici sladovna, u jejíhož zrodu stáli bratři Winterové. Ti si za dobu svého působení ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad z Prostějova vyváželi prakticky do celého světa. Během nacistické okupace byla sladovna arizována, rodina Winterových kvůli svému židovskému původu neunikla nacistické persekuci. Po válce se sladovna stala součástí státního podniku a v podstatě chátrala. Po listopadu 89 získal sladovnu její současný majitel, který navázal na původní um a recepturu bratrů Winterových a výrobu sladu zde obnovil.

Kontaktní osoba: Jana Gáborová

Telefon: 603 555 904

Kino Metro 70, Prostějov

18. 9. 2021 – 11:00, 13:00 

Komentovaná prohlídka zákoutí kina. Budova kina Metro 70 představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století. V současné chvíli je jednou z 10 významných staveb Olomouckého kraje řešených v rámci projektu  Národního památkového ústavu zaměřeného na moderní architekturu. Objekt realizovaný v letech 1965–1969 podle projektu  brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda v Uherském Hradišti. V budově je umístěný i kryt civilní obrany. 

Kontaktní osoba: Barbora Kucsa Prágerová

Telefon: 582 329 641

Kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov

19. 9. 2021 – 14:00 

Po stopách Jano Köhlera, jež byl významným umělcem v oblasti moravského lidového umění, v technice ornamentu a v oboru fresky a sgrafita. V Prostějově se v dobrém slova smyslu podepsal na fasádách vily v ulici Hanačka, na fasádě prostějovského zámku, domu U Tří zajíců, U Zlaté studny nebo v kostelech Povýšení sv. Kříže a Cyrila a Metoděje. Jeho nesmazatelnými stopami vás provede komentovaná prohlídka, která bude zahájena prohlídkou kostela Povýšení sv. Kříže. Společně s klášterem Augustiniánů jej roku 1391 založil na místě staršího zničeného kostela Petr z Kravař. Původně gotický kostel byl později barokně upraven, přestavbu projektoval italský architekt Giovanni Pietro Tencalla. V presbytáři  nad hlavním oltářem je původní síťová a hvězdicová žebrová klenba. Milovník moderny zde nalezne fresky od Jano Köhlera či cyklus Křížové cesty od Františka Bílka. 

Kontaktní osoba: Jana Gáborová

Telefon: 603 555 904

 

 

35 dny dedictvi