V letošním roce probíhá v rámci Dnů evropského dědictví opravdu bohatý program. Připomínáme akce, které jsou v nadcházejících dnech před námi:

POZOR k jednotlivým prohlídkám je třeba se zaregistrovat.
 
A které konkrétně památky a kdy budou v následujících dnech otevřeny?
 
Špalíček - Prostějov
 
16. 9. 2021 16:00 
 
Budova v někdejší jižní části prostějovského židovského ghetta sloužila dříve jako obecní židovský dům, také jako škola. Byla i domovem rodiny posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa. Za minulého režimu chátrala, stejně jako celé někdejší ghetto. Po zbourání větší části ghetta zůstal již pouze relikt zvaný špalíček. Právě zde se nachází dnes krásně zrekonstruovaný dům fungující jako galerie Špalíček. Jde vlastně o dva domy, jeden z ulice Uprkovy a druhý z ulice Hradební. Vydejte se s námi do interiéru domu, který by mohl vyprávět spousty příběhů!
 
Kontaktní osoba: Filip Gregor
Telefon: 582 330 991
 
 
Sladovna Castello - Prostějov
 
17. 9. 2021 8:00,  11:00 
 
Komentovaná prohlídka sladovny. Sladovnu založili v 19. století bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky. Od konce 19. století funguje v Prostějově v Blahoslavově ulici sladovna, u jejíhož zrodu stáli bratři Winterové. Ti si za dobu svého působení ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad z Prostějova vyváželi prakticky do celého světa. Během nacistické okupace byla sladovna arizována, rodina Winterových kvůli svému židovskému původu neunikla nacistické persekuci. Po válce se sladovna stala součástí státního podniku a v podstatě chátrala. Po listopadu 89 získal sladovnu její současný majitel, který navázal na původní um a recepturu bratrů Winterových a výrobu sladu zde obnovil.
 
Kontaktní osoba: Jana Gáborová
Telefon: 603 555 904
 
 
Kino Metro 70 - Prostějov
 
18. 9. 2021 11:00, 13:00 
 
Komentovaná prohlídka zákoutí kina. Budova kina Metro 70 představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století. V současné chvíli je jednou z 10 významných staveb Olomouckého kraje řešených v rámci projektu  Národního památkového ústavu zaměřeného na moderní architekturu. Objekt realizovaný v letech 1965 - 1969 podle projektu  brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda v Uherském Hradišti. V budově je umístěný i kryt civilní obrany. 
 
Kontaktní osoba: Barbora Kucsa Prágerová
Telefon: 582 329 641
 
 
Kostel Povýšení sv. Kříže Prostějov
 
19. 9. 2021 14:00 
 
Po stopách Jano Köhlera -   Jano Köhler byl významným umělcem v oblasti moravského lidového umění, v technice ornamentu a v oboru fresky a sgrafita. V Prostějově se v dobrém slova smyslu podepsal na fasádách vily v ulici Hanačka, na fasádě prostějovského zámku, domu U tří zajíců, U Zlaté studny nebo v kostelech Povýšení sv. Kříže a Cyrila a Metoděje. Jeho nesmazatelnými stopami vás provede komentovaná prohlídka, která bude zahájena prohlídkou Kostela Povýšení sv. Kříže. Společně s klášterem Augustiniánů jej roku 1391 založil na místě staršího zničeného kostela Petr z Kravař. Původně gotický kostel byl později barokně upraven, přestavbu projektoval italský architekt Giovanni Pietro Tencalla. V presbytáři  nad hlavním oltářem je původní síťová a hvězdicová žebrová klenba. Milovník moderny zde nalezne fresky od Jano Köhlera či cyklus Křížové cesty od Františka Bílka.