Doba koronavirová není jednoduchá. Stále sedět doma nebo v práci nikomu neprospěje, zvlášť když se obojí spojí do home-office a člověk se ze dne na den ocitne uzavřený ve čtyřech stěnách... Vedle benefitů pro práci s vysokým stupněm koncentrace je potřeba vidět i zápory. Při sedavém způsobu zaměstnání je důležité najít si každý den čas na pohyb. Jednu z možností skýtá právě prostějovský biokoridor Hloučela. Vzít s sebou svého mazlíčka, děti nebo drahou polovičku a užít si příjemné momenty na čerstvém vzduchu je v této době zkrátka vším…

Na tuto možnost obyvatele nejen Prostějova upozornilo vedení města. „Jedná se o nejvýznamnější rekreační zelený pás města Prostějova. Podle současné legislativy je tento prostor chráněn jako významný krajový prvek niva Hloučely a představuje vymezený a funkční biokoridor. Jsou to rozsáhlé porosty vysoké i nízké zeleně v povodí říčky, která od severu obtéká Prostějov. Rostou zde všechny tři domácí druhy jilmů, z rostlin například kruštík okrouhlolistý, můžeme zde vidět kalouse ušatého, puštíka obecného i ledňáčka říčního. Založení lesoparku je spojeno se jménem Rudolfa Wolfa, část tohoto území nesla dříve jméno Wolfovy sady. I když podzimní a zimní období takto pestrou podívanou nenabízí, zůstává tento přírodní kout jistě lákadlem k procházkám,“ shrnulo vedení města na webu.

Vedení na svém webu nabízí i bohatou fotogalerii, pokud už tedy ležíte doma s covidem nebo jinou nemocí, alespoň se můžete pokochat.

A právě lipová alej z tohoto prostředí soutěží v anketě Alej roku 2020, kde máte možnost až do 7. ledna 2021 hlasovat. Hloučela v roce 2019 získala celorepublikové druhé místo!