Nahlédněme společně do architektonicky vzácných prostor a dopřejme si malý komentář:

Středu města dominuje budova nové radnice vysoká 66 metrů. Její plány vypracoval v letech 1909 – 1911 Karel Hugo Kepka, profesor české techniky v Brně. Stavba byla uskutečněna v letech 1911 – 1914 pod vedením Rudolfa Konečného a Josefa Nedělníka. Sochařské práce provedl Josef Bernauer (podle modelů Čeňka Vosmíka), štukatérské Vladimír Pleský, umělecké práce z kovu firma Vulkania a nábytek dodal Robert Kořalka. 

Bohatá dekorace se soustřeďuje kolem hlavního schodiště a reprezentačních prostor v 1. a 2. patře. Stěny vynikají rozmanitým architektonickým členěním a jsou obloženy dřevem, torgamentem či umělým mramorem, krby jsou zhotoveny z kararského mramoru, stropy se člení do kazet, bohatá dekorativní malba pokrývá omítky i štukové články. 

Zasedací sál městského zastupitelstva ve 2. patře se na průčelí promítá předsazeným balkónem, třemi vysokými okny a střešním štítem. 

Masivní věž s měděnou kupolí a s orlojem měla podle původní představy stát uprostřed hlavního průčelí. Plánované pravé křídlo však nebylo doplněno, protože se nepodařilo vykoupit pozemek sousedního domu.

 

Fotogalerie zde: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/fotogalerie-interieru-radnice.html