Prostějovský primátor František Jura převzal zlatou Merkurovu medaili udělovanou Hospodářskou komorou České republiky. Obdržel ji na setkání manažerů a podnikatelů se zástupci města pořádaném Okresní hospodářskou komorou v Prostějově.

První muž Prostějova získal ocenění za výjimečnou spolupráci s hospodářskou komorou. „Pan primátor dlouhodobě podporuje podnikání a řemesla. Projevilo se to i v době pandemie, kdy město těm nejpostiženějším významně pomáhalo,“ uvedl předseda představenstva komory Bohuslav Švamberk. Právě pomoc v době nuceného uzavření provozoven, která pomohla zdejším živnostníkům přežít, byla hlavním impulsem k udělení medaile.

Předání ceny přihlíželo předminulý týden na pět desítek podnikatelů a zástupců firem. „Beru to jako ocenění vedení a rady města, která tuto pomoc schválila. Spojili jsme síly ve prospěch Prostějova a jeho obyvatel. Považovali jsme za důležité, aby naši živnostníci a drobní podnikatelé přežili a mohli po skončení lockdownu zase otevřít,“ uvedl František Jura.

Prostějov se tehdy stal vzorem pro řadu dalších měst, která ho v pomoci podnikatelům následovala. „Na zlatou Merkurovu medaili primátora navrhla Okresní hospodářská komora v Prostějově, ocenění uděluje Hospodářská komora České republiky,“ objasnila ředitelka OHK Prostějov Helena Chalánková.