Konec účasti v jednom svazku obcí hlásí aktuálně Protivanov. Zastupitelé městyse si odhlasovali, že už Protivanov nebude součástí Svazku obcí Drahansko.

„Předmětem činnosti Svazku obcí Drahansko a okolí je výstavba i následná společná správa a řízení skupinové vodohospodářské infrastruktury v obcích svazku a dalších společných rozvodů až po jejich napojení do místních sítí. Městys Protivanov budoval prostřednictvím svazku v letech 2009 až 2010 druhou etapu kanalizační sítě. Na tuto akci byla poskytnuta svazku dotace a stanovena doba udržitelnosti deset let,“ objasnila starostka Bronislava Krénarová.

Vzápětí vysvětlila, proč už ve svazku městys nebude. „Tato lhůta uplynula. Proto je možné z tohoto svazku vystoupit a majetek vybudovaný svazkem ve prospěch městyse Protivanov bezúplatně převézt z majetku svazku do majetku městyse Protivanov. Tímto se ucelí nás majetek týkající se kanalizační sítě a bude se i moci schválit ucelený plán obnovy této vodohospodářské infrastruktury,“ řekla starostka.