Počet lidí bez práce v celém Olomouckém kraji neustále klesá. A tento stav pokračuje i v Prostějově. V říjnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 13 161, počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl na již 9 545 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,0 procenta. To jsou základní fakta ze statistik k poslednímu říjnovému dni, které média obdržela od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci.

 

K 31. říjnu bylo evidováno celkem 13 161 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 617 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak dokonce o 2 094 osob. „Z tohoto počtu bylo 12 076 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 639 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 2 216. V průběhu měsíce října bylo nově zaevidováno 1 760 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 810 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 401 osob,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci. Jak dále uvedl, z evidence během měsíce odešlo celkem 2 377 uchazečů. „Bylo to o 633 osob méně než v předchozím měsíci a o 23 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 500, což je o 522 méně než v předchozím měsíci a o 109 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Dále bylo 357 uchazečů o zaměstnání umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 78 méně než v předchozím měsíci a o 25 více než ve stejném období minulého roku. V neposlední řadě pak 877 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ popsal tradičně velice detailně Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu. Nejvíce se počet lidí bez práce snížil na Olomoucku, a to o 310 osob, což byl zároveň i největší procentuální pokles (o 6,5 %). „Co se týká Prostějova, tady bylo k 31. říjnu registrováno 1 616 nezaměstnaných osob, z toho 932 žen. Volných pracovních míst hlásí prostějovské firmy 1 936 a podíl nezaměstnanosti klesl už na 2,1 procenta,“ sdělil Mikšaník.

Ke konci října bylo v Olomouckém kraji evidováno 7 027 žen bez práce, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53 %. V evidenci je také 2 275 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17 % z celkového počtu nezaměstnaných. „Ke konci posledního měsíce bylo evidováno také 841 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 134 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 121 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli šesti procenty. Podporu pobíralo 4 034 uchazečů o zaměstnání, což je 31 % všech uchazečů vedených v evidenci,“ vyčetl z čísel hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Olomoucký kraj evidoval k 31. říjnu celkem 9 545 volných pracovních míst, jejich počet byl o 150 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 827 než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,4 uchazeče, z toho nejvíce na Přerovsku (2,0), naopak nejméně na Prostějovsku, kde to je pouze 0,8 uchazeče o zaměstnání na jedno volné místo. „Čili počet volných pracovních míst v tomto regionu je vyšší než počet nezaměstnaných,“ objasnil situaci na trhu práce Jaroslav Mikšaník.

Podrobnosti najdete zde: 

 

45 graf nezamestnanost