Vít Klusák, režisér, autor snímků V síti a Svět podle Daliborka

„Kinu bych rád popřál, aby se drželo, je to těžká doba. Pro kulturu je skvělé, co zde ředitelka, Bára dělá, snaží se, aby to nebyla jen místnost, kde se pouští filmy. Ale aby zde byl nějaký kulturní život. Aby se zde potkávali lidé, aby kino žilo.“

 Jan Žůrek, krajský radní pro oblast kultury

„Kino sleduji zejména posledních pět let v kontextu nástupu nové paní ředitelky. Musím říct, že to na startu neměla jednoduché a že odvedla kus dobré práce. O tom svědčí i dobrá čísla týkající se návštěvnosti.“

Milada Sokolová, náměstkyně primátora pro kulturu

„Samozřejmě bych ráda popřála dalších padesát let ve skvělé kondici. A pak také stejné skvělé vedení, jaké má kino nyní v podobě paní Kucsa Prágerové. Stejně tak bych ráda popřála, aby nadále kino bylo komunitním centrem, které se z něj podařilo vytvořit. A aby koronavirus nebyl – rozvoj kina Metro 70 by tak byl plně v rukou jeho osazenstva.“